ŠKOLA V PŘÍRODĚ 27.3.-31.3.

V pondělí sraz v 8:30 před školou. Návrat se předpokládá v pátek kolem 11:30.

U autobusu mi předáte potvrzení o bezinfekčnosti, společně s léky, které dítě užívá, a lístečku napsanými alergiemi nebo jinými důležitými informacemi, které sdělíme zdravotnici (náměsíčnost apod.).

OBĚDY BYLY HROMADNĚ ODHLÁŠENY VŠEM DĚTEM, KTERÉ SE MAJÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ ZÚČASTNIT.

Třídní schůzka 22.3. 2017

Na třídních schůzkách se mluvilo mj. o online pokladnách, které se budou do školy zavádět od příštího školního roku. Zveřejňuji dopis rodičům, kde si můžete přečíst související informace.

Dopis rodičům – online pokladna

Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit,  přikládám i soubor s tématy, která se na schůzce probírala.

Třídní schůzky 22

Plán na 20.3-24.3.

ČJ – číslovky

M – desetinná čísla, zlomky, aritmetický průměr (3. díl učebnice), geometrie – krychle a kvádr (budeme pracovat se 2. dílem učebnice)

AJ – revision of unit 4, Revision test on Friday

PDVL 

 • DĚJ – první republika
 • ZEM – sousední státy
 • PŘ – člověk

HV – ve čtvrtek napíšeme krátký test na hudební skladatele (Dvořák, Smetana, Martinů)

PČ –  Připomínám, že na čtvrtek máte přinést kousek látky, stužku a knoflíky, pokud máte, tak i korálky.

Ve středu se od 16:00 hod konají třídní schůzky.

 

Jeden svět na školách

Ve čtvrtek 16.3. půjdeme v rámci projektu Jeden svět na školách na projekci do Městské knihovny. Cena je 60 Kč (platím z třídního fondu). Odcházet budeme během 3. vyučovací hodiny. Konec vyučování je v 13:30.

Plán na týden 13.3 – 17.3. 2017

ČJ 

 • v pondělí opakovací test na zájmena (sebou x s sebou, mě x mně, skloňování zájmen – např. ona, náš; určování druhů zájmen)
 • číslovky

M

 • Nová učebnice (3. díl) – desetinná čísla
 • geo – krychle, kvádr – stále budeme dodělávat 2. díl učebnice

Aj

 • culture – sport in the UK
 • present simple revision, forming questions – úterý test

PDVL

 • děj – 1. sv. válka
 • zem – sousední státy ČR
 • př – ve středu test na systém rostlin a živočichů, začneme člověka

 

Třídní schůzka

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku, která se bude konat 22.3. :

 1. část – třídní info od 16.00 v 5.A
 2. část – jen pro rodiče dětí, které jedou na ŠVP – společná schůzka s 5.C a 3.B od 16.30 v 5.C

Připomínám k ŠVP :   kopii očkovacího průkazu, kopii průkazu pojišťovny ( dodat nejpozději do 17.3.2017 tř.učitelce), telefonický kontakt na rodiče ( pokud je změna oproti začátku roku, je potřeba oznámit nejpozději do 17.3.2017)

bezinfekčnost dostanete na této tř. schůzce

Těším se na naše setkání

LB

Pozvánka na setkání rodičů a učitelů ZŠ Eden se zastupiteli

Dne 20. 3. 2017 se ve školní jídelně uskuteční setkání rodičů a učitelů ZŠ Eden se zastupiteli, na kterém se bude diskutovat o budoucnosti Horského hotelu na Černé hoře.

Pozvánku na setkání naleznete v pod následujícím odkazem: setkání

Plán na 6.3. – 10.3.

ČJ – zájmena, opakování příd. jmen, sloh – zpráva

M – desetinná čísla (sčítání, odčítání, porovnávání, zaokrouhlování) – větší testík na shrnutí učiva o desetinných číslech

AJ – 4D (Comprehension, present simple, free time)

PDVL – Z – Slovensko a ostatní státy Evropy (práce s lapbooky)

               D – 1. světová válka

               PŘ – obratlovci

 

 

 

 

 

 

Plán na 27.2. – 3.3.

V pondělí jdeme do Toulcova dvora – ráno se sejdeme ve třídě. Vrátíme se kolem půl jedné.

Ve čtvrtek jdeme bruslit – sraz v 8:20 v šatně, potom budeme vyrábět Lapbook – přineste si tedy všechny potřebné materiály (informace, články, obrázky…)

ČJ – zájmena, procvičování pravopisu

M – desetinná čísla (sčítání a odčítání), převody jednotek, úlohy na obvod a obsah

AJ – free time (4C), v úterý test na slovíčka a gramatiku 4B

DĚJ – Test na 19. století – učte se ze sešitu (zápisy by měly odpovídat stránkám 25-33)

PŘ – vyšší rostliny, zvířata

 

Plán na 20.1.-24.1.

ČJ – určování mluvnických kategorií, přídavná jména, zájmena

 • ve středu test na určování mluv. kategorií a doplňování i/y
 • procvičujte doma pravopis – i /y

M – desetinná čísla, jednotky obsahu a délky

AJ – 4B – My day, v pondělí test na hodiny

PDVL

děj – české osobnosti 19. století

zem – ČR = hospodářsky vyspělý stát

př – houby, rostliny

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.