Plán na 29.5.-2.6.

ČJ – opakování, čtvrtletní práce, věta jednoduchá a souvětí, přímá řeč

M – opakování, čtvrtletní práce, vzájemná poloha dvou kružnic

AJ – Present Simple vs. Present Continuous, on Monday short translation – Present Continuous

PDVL – Děj – test; rok 1968-2017

PDVL – Př – Růst a vývoj člověka

Ve čtvrtek je sportovní den, vyučování začíná v 8:00 a končí v 11:40.

 

 

Co nás čeká do konce školního roku

Poslední písemné práce

29.5. Dějepis – rok 1938 – 1968

30.5. čtvrtletní práce ČJ  – přídavná jména, věta jednoduchá a souvětí, mě X mně, slovní druhy 

31.5. čtvrtletní práce z M – dělení dvojciferným dělitelem, zlomky – určení části z celku, sčítání a odčítání, porovnávání, desetinná čísla – sčítání a odčítání, porovnávání, zaokrouhlování, slovní úlohy.

31.5. povinná četba – shrnutí

7.5. poslední příležitost odprezentovat knížky z mimočítankové četby

Akce 

1.6. Sportovní den – konec v 11:40

8.6. Bezpečné prázdniny

12.6. Den naruby

13.6. Focení tříd a Puzzliáda, která je pouze pro ty, co se přihlásili

Sportovní den

1.6. se koná sportovní den, výuka bude končit v 11:40.

Změna rozvrhu ve středu 31.3.

Ve středu 31.3. budeme mít následující rozvrh:

1.hod – TV

2. hod – M – píšeme čtvrtletní práci

3. hod – ČJ

4. hod –  ČJ – shrnutí povinné četby

5. hod – PDVL

Vyučování končí ve 12:35.

Plán na 22.-26.5.

ČJ – věta jednoduchá a souvětí

 • BUDEME POTŘEBOVAT OBA DÍLY PRACOVNÍHO SEŠITU

M – test na násobení, dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel, dělení dvojciferným dělitelem

 • aritmetický průměr
 • jednotky obsahu, obvody a obsahy složitějších obrazců

AJ – Present continuous, vocabulary test 6A

PDVL

 • Z – právo a spravedlnost
 • D – druhá polovina 20. století
 • Př – test trávicí, vylučovací, nervová a rozmnožovací soustava, opakování

Plán na 15.-19.5.

ČJ – shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá 

 • kdo chce, může se nechat přezkoušet na určování druhů podmětů a přísudků

M – násobení desetinných čísel, zlomky

AJ – revision test Unit 5 on Tuesday, unit 6A

PDVL

 • PŘ – Rozmnožovací soustava, průběžně se učíte!!
 • Zem – test na vodstvo, povrch, obyvatelstvo Evropy – v testu bude i slepá mapa
 • Děj – vývoj po 2. sv.v.

V pátek 19.5. jdeme do kina. Kdo ještě nepřinesl peníze je donese. Pokud ve škole zbude čas, budeme mít angličtinu, proto si ji všichni vezměte.

 

Ve škole

Plán na 10.-12.5.

V úterý je ředitelské volno 🙂

Ve čtvrtek budeme mít zajímavou hudební výchovu – přijde Bennewitzovo kvarteto.

Nezapomeňte přinést peníze na Run and Help a 60Kč na kino.

Pč – budeme potřebovat barevné látky, knoflíky, tenkou stuhu a dobré lepidlo

ČJ – shoda přísudku s podmětem

 •  Ve středu test na určování základní skladební dvojice a druhů podmětů a přísudků.

M – Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem.

 • Ve středu test na zlomky.
 • Připomínám Dú: 23/4, 24/10 – první čtyři příklady, 25/8 – učebnice
 • V pátek test z geometrie – učivo ze 4. třídy, je to tedy příležitost vylepšit si známky z geometrie (konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžek, osy úsečky…). Navíc nezapomeňte narýsovat šestiúhelník, který jsme ve škole nemohli sestrojit, protože polovina třídy neměla rýsovací potřeby.

AJ – revision unit 5, homework – translation

PDVL

 • zem – obyvatelstvo a hospodářství Evropy
 • př – smyslová a nervová soustava.

 

Plán na 2.-5.5.

V úterý jdeme do Národního divadla – sraz v 8:00 ve třídě. Po prohlídce se půjdeme projít centrem Prahy, mějte proto vhodné oblečení, pití a svačinu. Ke škole se vrátíme mezi 12:35 a 13:00.

Ve středu  se od 9:00 do 10:00 koná Run and Help – mějte vhodné oblečení a vyplněný formulář. Vezměte si učení na všechny hodiny.

Všichni, kdo minulý týden chyběli si doplní sešity (hlavně ČJ, AJ školní a slovníček). Na příští pátek se naučíte slovíčka ze zadní části pracovního sešitu lekce 5D + Culture + English Across the Curriculum.

M – zlomky, desetinná čísla – násobení deseti a stem, pravidelné obrazce. Kdo nepsal test na obvody a obsahy si ho ve středu dopíše.

ČJ – podmět, přísudek; na středu připomínám příběhy ze 2.sv.v. z vyprávění vaší rodiny

AJ – English Across the Curriculum, Culture

PDVL – člověk – vylučovací a kožní soustava

 • zem – vodstvo a povrch Evropy

Plán na 24.-28.4.

ČJ – Shrnutí učiva o slovesech, základní větné členy

M – sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy, v pátek písemná práce na obvody a obsahy

AJ – vocabulary test on Monday (5A,B,C), My Town, 5D – can/can´t

 • HW – Friday – a picture of your dream town or your room with a description – remember to use There is a…/there are… (obrázek vysněného města nebo vlastního pokoje s popiskem – plánek jsme vytvořili o Pč, nezapomeňte použít vazbu There is/there are)

PDVL

 • děj – druhá světová válka
 • př – test na pohybovou, dýchací a oběhovou soutavu; zdravý životní styl – nezapomeňte letáky s obrázky potravin (budeme dělat koláž potravinové pyramidy)
 • zem – vodstvo Evropy
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.