Plán na 24.-28.4.

ČJ – Shrnutí učiva o slovesech, základní větné členy

M – sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy, v pátek písemná práce na obvody a obsahy

AJ – vocabulary test on Monday (5A,B,C), My Town, 5D – can/can´t

 • HW – Friday – a picture of your dream town or your room with a description – remember to use There is a…/there are… (obrázek vysněného města nebo vlastního pokoje s popiskem – plánek jsme vytvořili o Pč, nezapomeňte použít vazbu There is/there are)

PDVL

 • děj – druhá světová válka
 • př – test na pohybovou, dýchací a oběhovou soutavu; zdravý životní styl – nezapomeňte letáky s obrázky potravin (budeme dělat koláž potravinové pyramidy)
 • zem – vodstvo Evropy

Plán na 18.-21.4.

ČJ – slovesa

M – zlomky, slovní úlohy, úlohy na obvody a obsahy. Stále doma procvičujte dělení dvojciferným dělitelem a opakujte vzorečky. Geo – osová  souměrnost

AJ – There is, there are; description of a room and a house

PDVL – Př – oběhová a trávicí soustava

PDVL – Zem – test na sousední státy ČR, test bude obsahovat i slepou mapu na státy Evropy, které jsme si zakreslovali

 

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Vyjádření k rodičovským kavárnám

Vyjádření si můžete přečíst pod tímto odkazem: vyjádření k zájmu rodičů

Den otevřených dveří

Dne 19.4. 2016 od 8:00 do 12:35 se koná den otevřených dveří. V tuto dobu je možné navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

Plán na 10.-12.4.

AJ

 • 5min vocabulary test studentsbook p. 52
 • Easter
 • Our house

PDVL

 • písemná práce na kapitoly Češi a Němci, 1. sv. válka, první republika – stačí se učit ze sešitu
 • zánik Českoslovenka a vznik protektorátu
 • přírodověda – dýchací soustava

M

 • v úterý čtvrtletní práce (dělení dvojciferným dělitelem, desetinná čísla – kdo potřebuje procvičit, projde si opakování v závěru 2. dílu učebnice – už jsme psali jako test)
 • ve středu budeme počítat složitější a logické úlohy (číselné řady, magické čtverce apod.)
 • VŠICHNI SE NAUČÍ VZOREČKY (obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku, obsah čtverce, obdélníku, povrch krychle, kvádru)

ČJ

 • opakování, slovesa
 • ve středu čtvrtletní práce (přídavná jména – n/nn, koncovky, stupňování; zájmena – druhy, skloňování, mě/mně, sebou/s sebou, číslovky – druhy a skloňování – např. dva, tři…

Od čtvrtka jsou velikonoční prázdniny  🙂

 

Ředitelské volno

V úterý 9.5. se bude ředitelské volno.

Důležitá zpráva

Ve třídě se objevily vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy. Děkuji

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Školu v přírodě jsme si všichni užili, bylo krásné počasí. Chodili jsme na procházky do přírody, hráli minigolf, laser game nebo zkusili lanové centrum. Na fotky se můžete podívat do galerie 🙂

Plán na 3.-7.4.

ČJ – číslovky, slovesa, opakování pravopisu (opět budeme používat 1. díl pracovního sešitu, noste tedy tento týden oba)

ČJ – SLOH – vypravování

M – opakování početních operací, desetinná čísla, zlomky, v pátek větší test na obvody a obsahy 

AJ – opakování – present simple, hodiny, unit 5A, do pátku napíšete text o sobě (vysvětlíme si v pondělí)

PDVL

Př – lidské tělo – kostra a svaly

Děj – život za první republiky

Zem – Německo, Rakousko

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.