Plán učiva do 23. 2. 2018:

Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního. Sloh.    Matematika –Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Počítáme s čísly většími než milion. Geom. – Obsah obrazců.                      
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Významné události nových českých dějin. Barokní doba.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Polární pás.  Život v oceánech a mořích.  

Vlaďka Foltová TU

                                                 

Vážení rodiče.

Kohezivní den se v 5. A koná 7. 2. 2018 od 8. 00 hod. do 15. 30 hod.

Vlaďka Foltová TU

.

 

Úkoly AJ – skup. pí uč. Drahorádová, pondělí 5. 2. 2018

Vzhledem k tomu, že část žáků hodinu AJ neměla, je potřeba si doplnit následující (kdo byl v hodině, vypracoval v hodině) cvičení na další hodinu AJ (tedy do středy). Budu známkovat!

Project 1 Students book, str. 35, cvičení 3. Odpovědi vypracovat do sešitu. 

Pracovní sešit, str. 28, cvičení 1 a str. 29, cvičení 4. I toto budu známkovat.

Děkuji. Drah.

Plán učiva do 9. 2. 2018:

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Početní výkony se závorkami. Jednotky času. Geom. – Obsah obrazců. Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Sloh.                         
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč.  Významné události nových českých dějin. Pobělohorská doba.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Polární pás.

Bruslení – 5. 2. 2018
V pondělí 5. 2. 2018  půjdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodiny ve třídě a na zimní stadion budeme odcházet  po 8 hodině. (   Vybavení: vhodné oblečení, brusle, helma, rukavice.)

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 1. 2. 2018:

Český jazyk – Pravopis. Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Sloh.                                                       
Matematika –  Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Průměrná rychlost. Jednotky času. Geom. – Obsah obrazců.                      
Vlastivěda –  Evropa. Obyvatelstvo. Práce s mapou nástěnnou, příruční. Vlastivěda pro 5. roč. (Přinést učebnici.)Významné události nových českých dějin.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Mírný pás.

Vážení rodiče.

Vysvědčení bude dětem předáno  ve středu 31. 1. 2018 šestou vyučovací hodinu. 

Pololetní prázdniny – 2. 2. 2018.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 26.1.2018:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. Pravopis.Sloh.

Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Zlomky. Geom: Obsah obrazců.                      
Vlastivěda –     Evropa. Podnebné pásy. Hospodářství. Práce s mapou nástěnnou,  příruční.
Přírodověda –  Člověk a živá příroda.

V pátek 26. 1. 2018 končí vyučování v 11. 40 hodin.

Vlaďka Foltová TU

 

                                                      

Plán učiva do 19. 1. 2018:

Český jazyk – Shoda přísudku s podmětem. Podstatná jména. Pravopis. Sloh.
Matematika –  Matematika 2.díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Písemné algoritmy násobení a dělení. Geometrie. Jednotky obsahu.                      
Vlastivěda –  Evropa. Podnebné pásy. Rostliny a živočichové. Práce s mapou nástěnnou, příruční.
Přírodověda – Vesmír. Země. Měsíce planet.

V. Foltová TU

 

Třída 5. A navštívila 12. 1. 2018 Toulcův dvůr. Program byl zdařilý, pestrý a tvořivý. Dětem se velice líbil.

Vlaďka Foltova TU

Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.

  • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
  • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
  • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.

Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

Vážení rodiče.

Vlaďka Foltova TU

 

.