Plán na 27.2. – 3.3.

V pondělí jdeme do Toulcova dvora – ráno se sejdeme ve třídě. Vrátíme se kolem půl jedné.

Ve čtvrtek jdeme bruslit – sraz v 8:20 v šatně, potom budeme vyrábět Lapbook – přineste si tedy všechny potřebné materiály (informace, články, obrázky…)

ČJ – zájmena, procvičování pravopisu

M – desetinná čísla (sčítání a odčítání), převody jednotek, úlohy na obvod a obsah

AJ – free time (4C), v úterý test na slovíčka a gramatiku 4B

DĚJ – Test na 19. století – učte se ze sešitu (zápisy by měly odpovídat stránkám 25-33)

PŘ – vyšší rostliny, zvířata

 

Plán na 20.1.-24.1.

ČJ – určování mluvnických kategorií, přídavná jména, zájmena

 • ve středu test na určování mluv. kategorií a doplňování i/y
 • procvičujte doma pravopis – i /y

M – desetinná čísla, jednotky obsahu a délky

AJ – 4B – My day, v pondělí test na hodiny

PDVL

děj – české osobnosti 19. století

zem – ČR = hospodářsky vyspělý stát

př – houby, rostliny

Toulcův dvůr

V pondělí 27.2. jdeme do Toulcova dvora na program Kámen, společník života. Vstupné (100Kč) zaplatím z třídního fondu, proto prosím ty, kdo v září zaplatili pouze část, aby po dětech poslali zbytek peněz. Děkuji.

Plán na 13.-17.2.

ČJ – přídavná jména, zájmena

 • sloh – SMS zpráva

M – desetinná čísla

 • geometrie – jednotky obsahu

AJ – 4A, time, seasons, months, days

PDVL

 • děj – druhá polovina 19. století
 • zem – test Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj (písemná práce nyní nebude výběrem z možností a doplňováním, naučte se o krajích sami mluvit); Česká republika – součást společenstva hospodářsky vyspělých států
 • př – třídění živých organizmů

Mimočítanková četba

Toto pololetí přečtete minimálně 3 knihy v rámci mimočítankové četby. Dvě si zvolíte sami (zpracujete čtenářský list a odprezentujete před třidou, jak jste zvyklí), třetí si vyberete s z následujících titulů:

 • J. Werich – Fimfárum
 • D. Defoe – J.V. Pleva – Robinson Crusoe
 • A. de Saint-Exupéry – Malý princ

 – Tyto knížky budeme společně rozebírat v hodinách na konci května.

Prostor pro čtení a tvorbu čtenářských listů máte ve středu šestou hodinu, proto si, prosím, knihy noste!

Domácí úkoly

Připomínám domácí úkoly, které máte mít na 13.1.:

M – uč. str 33/5 – do učebnice, 22/8, 23/9 do sešitu na DÚ

ČJ – PS str. 30/d, e – doplnit + určit mluvnické kategorie u těchto slov – loveckými, nakonec medvědovi pusu, klaunovým vtipům, zanechaly – mluvnické kategorie napíšete na samostatný papír, který si vyberu

AJ – dobrovolný DÚ – tvorba projektu na téma My School – inspiraci můžete čerpat v uč. na str. 39 nebo v prac. sešitě str. 29/cv.5

 

Užijte si prázdniny!

LB

Plán na 30.1. – 2.2.

ČJ – Opakování pravopisu – y/i, n/nn, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, předpony s-, z- vz

 • sloh – přísloví a pranostiky, líčení

M – počítání s velkými čísly, úvod do desetinných čísel

 • STÁLE DOMA PROCVIČUJTE DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELM A NÁSOBENÍ AŽ ČTYŘCIFERNÝM ČINITELEM

AJ – revision of unit 3 – v úterý test na lekci

PDVL

 • ZEM – opakování krajů ČR, Praha
 • PŘ – Společenství rostlin a živočichů, písemná práce na počasí, podnebí, podnebné pásy a život v mořích a oceánech, význam ZOO
 • DĚJ – rok 1848

 

 

Plán od 23.1. do 27.1.

ČJ – přídavná jména, přísloví a pranostiky, dělení slov na konci řádku

M – Písemné násobení a dělení, slovní úlohy, průměrná rychlost, obvod a obsah čtverce a obdélníku, v úterý test na písemné dělení dvojciferným dělitelem a písemné násobení až čtyřciferným činitelem

AJ – Culture – Schools in Wales, English Across the Curriculum- Science, V pondělí test na slovíčka lekce 3D

PDVL                                                                                                                                           

 • Děj – Národní obrození (str. 25-28)
 • Zem – Zlínský a Moravskoslezský kraj
 • PŘ – podnebné pásy – opakování, Život v oceánech a mořích oceánů, Společenstva živých organismů v ČR

Den otevřených dveří

Ve středu 15. 2. se koná od 8:00 – 13:00 den otevřených dveří.

Výuka 31.1.

V úterý 31.1 proběhne 4. hodinu předání vysvědčení. Výuka končí v 11:40.

 Pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2.2017

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.