Vážení rodiče,
ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Proto bude  možné vždy ráno od  7:30       do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru.

Vlaďka Foltová TU

Plán učiva do 27. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Zlomky. Geometrie. Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Češi a Němci.  Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo. Kostra.

Vlaďka Foltová TU

 

 

 

 

Plán učiva do 20. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Geometrie – Osa úsečky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. T. G. Masaryk. Rozvoj kultury a umění.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Lidské tělo.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky. (Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

 

 Plán učiva do 13. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Desetinná čísla. Geometrie – Osa úsečky.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. 19 století – Nástup elektřiny. Uvolnění života.

Přírodověda – Člověk a živá příroda. Člověk je součástí přírody.

Vlaďka Foltová TU

 

30. 4. 2018 – ředitelské volno. (Vyhlášené paní ředitelkou školy PhDr. Bc. Janou Churáčkovou.)

 

Anglický jazyk- duben

Plán na duben v AJ (platí pouze pro skupinu M. Vránové):

Test z celé 4. lekce – pondělí  16.4.

Desetiminutovka ze slovíček 5.A,B- pondělí 23.4.2018 

Desetiminutovka ze slovíček 5.C,D- středa 2.5.2018 + kontrola zapsaných slovíček 5.lekce

Marcela Vránová

 

 Plán učiva do 6. 4. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. Rok 1848. Růst tovární výroby.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Člověk.

Vlaďka Foltová TU

 

Přejeme krásné svátky.

Třída 5. A

Plán učiva do 28. 3. 2018:

Český jazyk – Pracovní sešit druhý díl. Tvarosloví. Shoda podmětu s přísudkem. Druhy přídavných jmen. Přídavná jména tvrdá, měkká. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Počítáme s čísly většími než milion. Desetinná čísla.                       
Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. roč. Počátky národního obrození. Rok 1848.
Přírodověda – Člověk a živá příroda. Třídění živých organizmů. Živočichové.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

ve dnech  4. a 5. 4. 2018 se koná zápis do prvních tříd. V tyto dny končí vyučování 5. A ve 12. 35 hod.

Vlaďka Foltová TU