Nové učebnice

Vážení rodiče, 

od zítra je možné vyzvednout učebnici Matematiky 2.díl a také PS z Českého jazyka 2.díl, ve škole na vrátnici. Prosím o zapsání jména žáka. Učebnice je nutné vyzvednout do konce týdne. 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Přeji hezké a zdravé dny. 

S pozdravem 

Ľuba Ch.P.

Zvedni hlavu

Zvedni hlavu

Pololetní selfie

Milí rodiče a milé děti, 

děkuji za spolupráci v 1. pololetí a těším se na další společné chvíle, věřím, že už brzo prezenčně.

Vaše třídní učitelka

Ľuba Chrzan Passiová

Pravidla online výuky

Milé žákyně a milí žáci 3. – 9. tříd,

doba, kdy se vzděláváte doma, je asi delší, než jsme očekávali a než bychom si přáli. Vytrváme, pokračujeme a připomínáme několik základních pravidel:

  1. Na online hodinu se připoj včas a měj připravené pomůcky.
  2. V případě, že to vyučující vyžaduje, je tvojí povinností mít zapnutou kameru.
  3. Mikrofon si zapni, jen když mluvíš, pak si ho zase vypni.
  4. Při hodině nechatuj se spolužáky.
  5. Práci odevzdávej do stanoveného termínu.
  6. Nenahrávej hodiny.
  7. Komunikuj podle zásad a pravidel slušnosti – pozdrav, oslovení, omluva, poděkování…

 

Rozbal text »

Ředitelské volno v únoru 19.2.

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. 

Děkuji za pochopení 

ĽCHP

Vysvědčení za první pololetí

Vysvědčení za první pololetí

Výuka od 4.1.2021

Milí rodiče a žáci, 

vítám Vás v novém roce. Prosím Vás o prostudování informací zveřejněných vedením školy a dále informací týkajících se naší třídy:

Rozvrh s vyznačenými online hodinami pro distanční výuku dostaly už všechny děti po návratu z podzimní distanční výuky. Tento rozvrh byl stanovený vedením školy a nemůžeme ho měnit. Online hodiny jsou ty zeleně vyznačené.

Na Aj má celou třídu paní učitelka Svobodová. 

Kromě online výuky bude distanční výuka doplněna samozřejmě samostatnou prací žáků. Všechny úkoly budou zadávány denně v Teams. Prosím, aby si děti vždy kontrolovaly hodnocení každé své práce v záložce VRÁCENO v zadání. A pokud je uvedeno, prosím, aby provedly opravu a poslaly zpět ke kontrole. 

Také žákům můžu poskytnou online konzultace s jakýmkoliv úkolem, popřípadě osobní konzultace ve škole. Stačí se ozvat přes chat nebo email a můžeme se spojit hned, nebo se domluvíme na pozdější čas. 

S pozdravem 

Ľuba Chrzan Passiová

Krásné Vánoce

Milí rodiče a milé děti, 

děkuji vám za spolupráci a přeji …

Vaše “třídní” Ľuba Chrzan Passiová 

 

Prázdniny-Vánoce

Vážení rodiče,

dochází k prodloužení vánočních prázdnin o 21. a 22. 12. 2020.

V pátek nás čeká třídní besídka, děti si přinesou penál a žákovskou knížku. Tento den si budeme předávat dárečky-tajného Ježíška. V pátek proběhne kontrola skříněk.

Konec vyučování a čas oběda zůstává stejný.

 

S pozdravem 

L. Ch. Passiová

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, 

následující dotazník slouží jako zpětná vazba k distančnímu vyučování. 

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

Dotazník pro rodiče