Informace 14. 9.

Informace:
• Prosím, podepisujte (razítkujte) všechny pomůcky a učebnice, které děti přinesou.
Pokud obaly nedrží, prosím, přilepte je izolepu.
• Kontrolujte dětem papírové formuláře a různé přihlášky do kroužků apod. Děti je nosí sem a tam.
• MA Připravte dětem číslice 1 – 5 a tečky, znaménka + – = a věší a menší.
doplňujeme čárky podle počtu prvků, rytmizujeme, tleskáme , hrajeme hry – děti
Vám předvedou jaké
poznáváme číslice 1,2,3,4,5 – přiřazujeme k nim počet
• ČJ Poznáváme sluchově hlásku M – na začátku a na konci slova (i jiné hlásky).
Poznáme písmeno M m A a , – tvoříme slabiky
Grafomotorika – uvolňování paže, ruky, zápěstí (děti cviky umí), volně obtahujeme
několikrát tvar ( buď v písance nebo na volné papíry) s říkankou
dbáme na správné sezení a držení tužky
• Doplňte do ŽK údaje – podpis,seznámení se šk. řádem. kopie kartičky ZP, šatní skříňka, omlouvání vzadu na str.

SRDÍČKOVÉ DNY – viz web školy
• V pondělí 18. 9. přijde konzultantka Kreativního partnerství Lucka Vojtíšková s úvodní hrou pro děti. V obálce “Pošta” zasílám formulář a souhlas s účastí dítěte. Prosím o vrácení. Bližší informace na tř. schůzce. O projektu jsme mluvili 4. 9.
Děkuji za spolupráci.

Comments are closed.