Nepovinný AJ

Grafomotorika – uvolňování paže, ruky, zápěstí ( děti cviky umí), volně obtahujeme několikrát tvar
(v písance nebo na volné papíry) s říkankou
Dbáme na správné sezení a držení tužky.
Velká pochvala dětem za celé dopoledne. Přece jen už si zvykáme.
Nepovinný Aj začne ve čtvrtek 21. 1. Rozdělení do skupin v příloze. Seznam žáků AJ

Comments are closed.