Přehled učiva

Učivo od 18. – 29. 9.
CJ – vyvozování písmen L, T, A , E, O
čteme zleva doprava, ukazujeme si prstem
tvoření slabik a jednoduchých slov
grafomotorika – vlnovky,rovné tahy, spirály
MA – sčítání a odčítání prvků do 5
Směrová orientace podle pokynů – první poslední, vpředu, vzadu, nad, pod, sloupec , řádek apod
geometrické tvary
PK – pravidla chování, bezpečnost při cestě do školy.

4. 10. se fotíme – skupinovové foto třídy
5. 10 . Pohádkový semafor – divadlo v muzeu policie, zdarma

Nezapoměńte doplnit v ŽK na s. 5 variabilní symbol z on-line pokladny. Už jsou všichni rodiče zaregistrovaní.Děkuji.

Comments are closed.