Informace 23. ledna

Připomínám rodičům, že v lednu se uskuteční platby za 2. pololetí (družina, plavání, akce třídy atd.).

Zkontrolujte si prosím, zda máte ve školní pokladně dostatečnou částku peněz.

Bruslení: 22. 1. , 8. 2, 22. 2., 1. 3. – poznamenejte si.
29. 1. se koná anglické divadlo (30 Kč ze ŠOP) a s dětmi posloucháme písničky
Viz příloha
Suggested songs

Ve středu 31. 1. jedeme hned ráno v 8 hodin do Národního muzea na Václavském náměstí.
V rámci projektu Kreativní partnerství projdeme výstavu Noemova archa a děti dostanou první vysvědčení. S sebou batůžek, svačinu, pití, penál s pastelkami. Děti si donesou pevnější desky na vysvědčení.
Vysvědčení je výpis, originál dostanou na konci šk. roku. Součástí je slovní hodnocení, ketré dětem přečtěte a doporučuji doplnit o vlastní komentář a dítěte a vyjádření, jak to vidím ono samo.
V pátek 2. 2. Jsou pololetní prázdniny
Jarní prázdniny pak od 12. – 16. 2. 2018

Učivo k 23. 1.
Ma do str. 14
Písanka – str. 6
Slabikář písmeno K a dvojhlásky AU, OU, EU

Je třeba nosit záložku na čtení, krátké pravítko na podtrhávání, červený a zelený tenký nepropisovací centropen, tabulku písmen, číselnou osu.
Učíme se práci s chybou – psát opravy, zapisovat DÚ do úkolníčku.

Poznamenejte si 22. 3. se uskuteční ukončení projektu Kreativní partnerství 1. A, 3. A a 4. A. Bude zahájena výstava v galerii na Vršovickém náměstí. Naše třída bude prezentovat výkresy Od Aligátora po zebru, stínové divadlo a recitace básní o zvířátkách.

Comments are closed.