Superstar

Zítra, tj. 22. 2. proběhne u nás během hodiny hudební výchovy třídní kolo soutěže Superstar.

Odvážlivci mohou zpívat sami před třídou libovolnou píseň bez doprovodu hudby. Nejlepší dva se dostanou do druhého celoškolního kola, které se bude konat 13. 3. od 14:00. Soutěž je tedy pouze pro odvážlivce!

Kdo by chtěl zpívat, ale neodváží se sám, může účinkovat jako host se svou hudební skupinou. Skupiny mají libovolný počet členů a mohou zpívat s hudebním doprovodem. Soutěže jako takové se neúčastní, jejich výkon nebude hodnocen.

Comments are closed.