Dotazník pro žáky 1. – 5. ročníku

Na třídních schůzkách 21. 3. obdrží rodiče dětí z 1. až 5. tříd dotazník – prosíme vás, abyste pomohli svým dětem s vyplněním. Pokud preferujete elektronické vyplňování, odkaz naleznete na web stránkách školy. Máte-li jakákoli sdělení, týkající se kvality práce školy (poděkování pedagogům, připomínky, podněty…), pište je na emailovou adresu ředitelky školy.

Comments are closed.