Učivo v březnu

ČJ – Již známe všechna písmena, začneme číst Ď Ť Ň a měkké slabiky di ti ni
a rozlišovat tvrdé dy ty ny , měkčit dě tě ně .
Začali jsme psát do písanky 3.díl. Píšeme diktovaná slova, opis – znamená umět správně přepsat větu napsanou psacím písmem, přepis – znamená přepsat z tiskacího písma do psacího. Píšeme správné tvary hůlkového písma.
MA – sčítáme a odčítáme do deseti a do 18 s přechodem desítky zpaměti.
Počítáme s penězi, známe prostředi sčítací trojúhelníky, hady. Ma 2.díl do str. 29
P K – roční období, měsíce, znaky jara, ptáci, jarní květiny- stavba rostlin – strom, keř, bylina – kořen, větve, stonek, listy květy, plody…

Comments are closed.