Ochrana osobních dat

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás
žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5.
2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a
podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do
doby konání třídních schůzek v září 2018.

Comments are closed.