Začátek školního roku

V pondělí nám začíná nový školní rok. Pomůcky jsou sepsané níže, prosím o jejich kompletaci nejlépe do konce prvního týdne, abychom mohli “naskočit” do učebního vlaku co nejdříve naplno. A teď několik informací k prvnímu týdnu. 

V pondělí 3. září se sejdeme v 7:55 před školou, kde proběhne tradiční slavnostní zahájení školního roku. Poté budeme mít 1 vyučovací hodinu, která bude patřit přivítání a důležitým informacím. Děti dostanou žákovskou knížku, kde mají vzadu uvedeno číslo šatní skříňky. Při hledání skříňky jen prosím myslete na to, že se nejedná o skříňky pro prvňáčky, ale o velké skříňky, přestože někdy na nich může být stejné číslo. Na první den budu také potřebovat informaci, od kterého data budou děti chodit na obědy. Prosím, abyste jim to předem sdělili, aby mi to mohly nahlásit. Po první vyučovací hodině půjdeme společně k šatnám, kde na nás můžete počkat, případně pak do družiny, kde si děti převezme paní vychovatelka Hrabovská. Obědy se budou vydávat od 10:00.

úterý 4. září budou 4 vyučovací hodiny, které budou patřit třídnickým pracím, rozdávání zbylých učebnic, pracovních sešitů a tak dále. Děti si mohou nosit kufříky, zámky na šatní skříňku, věci na tělocvik a vše, co budou potřebovat. Prosím také o odevzdání 60 Kč na sešity (viz níže). 

Od středy 5. září se už budeme učit podle rozvrhu, který si s dětmi napíšeme do žákovské knížky. Plavání (které bude probíhat celé první pololetí) začne až druhý zářijový týden, opět půjde o středy 4. a 5. hodinu.

Na angličtinu jsou děti rozděleny do čtyř skupin a budou mít různé paní učitelky. Dozvědí se včas, do jaké skupiny patří a jakou paní učitelku budou mít, hodiny AJ probíhají zároveň. 

Jedna hodina českého jazyka je také rozdělena na skupiny, jedna je v pondělí a druhá v úterý. Obě skupiny budu učit já a opět se děti včas dozvědí, do které skupiny patří. 

Tento rok chystáme v učivu českého jazyka změnu. Místo některých hodin čtení a mluvnice budou probíhat tzv. dílny čtení a psaní. Dílna čtení bude v půlených hodinách (PO, ÚT) a bude třeba, aby si děti nosily (nebo si nechávaly ve škole) nějakou hezkou knížku. Dílna psaní bude ve čtvrtek a půjde o systematické psaní s aplikací a procvičováním veškerých gramatických jevů. Na dílnu psaní budou děti potřebovat libovolný linkovaný sešit / blok, který se jim bude líbit a bude jim vyhovovat. První dílny proběhnou ve druhém zářijovém týdnu a budou pravidelné.

Co nejdříve prosím o vyplnění úvodní stránky ŽK, nalepení kopie kartičky pojišťovny a o podpis, kterým stvrdíte, že jste srozuměni se školním řádem. Zároveň také co nejdříve poprosím o vyplnění informačních dotazníků, které vám pošlu po dětech. 

Třídní fond byl letos stejně jako v loňském roce nastaven na 500 Kč na pololetí. Z této částky se budou platit výlety, exkurze, dílny ve škole apod., zároveň také pomůcky zakoupené během roku, sponzorování levharta a případně nákup panenky UNICEF. V této částce nejsou započítány peníze za družinu ani případné kroužky, proto prosím myslete na dostatečnou částku vzhledem k tomu. Peníze za fond zašlete na účet školní online pokladny do 14. září. V případě potíží s placením mě kontaktujte a domluvíme se individuálně. Také vás prosím během roku o častou kontrolu pokladny, aby nedocházelo k nepříjemnostem. Děkuji.

A na závěr pro vás mám nabídku od maminky spolužačky vašich dětí. Jedná se o kroužek angličtiny, který by nebyl poskytován “naší” agenturou Kroužky, nýbrž agenturou The Villa. Pokud by se sehnal dostatek dětí, agentura by chodila rovnou do školy, kde by kurz probíhal. Letáček je možné si stáhnout zde a bude pravděpodobně mezi letáky také na nástěnce a na stojanu v tunelu školy. V případě zájmu můžete kontaktovat přímo jazykovou školu.

Přeji pěkný závěr prázdnin a v pondělí na shledanou!

 

Comments are closed.