Archiv Září, 2018

Stoletá republika – ST 25.10.

Výročí sta let od založení republiky oslavíme ve středu 25. října dopoledním programem žáků od 10h do 12h, odpoledne vystoupením pedagogického sboru v 16h v tělocvičně (je potřeba si zakoupit vstupenky ve vrátnici školy za 50,-Kč/os. nejpozději do 4.10.) . Jste srdečně zváni!

ředitelské volno – PÁ 5.10.

Z důvodu konání voleb je na pátek 5. října vyhlášeno ředitelské volno.

adaptační výjezd – ÚT 2.10. – ČT 4.10.

Všechny důležité informace o adaptačním výjezdu obsahuje závazná přihláška nebo byly sděleny na třídní schůzce. Přesto některé připomínám také zde.

V úterý 2. října bude sraz u školy v 8h, odjezd autobusu je v 8.15h. V den odjezdu odevzdáte třídní učitelce Potvrzení o bezinfekčnosti, případně léky (podepsané krabičky s rozpisem užívání) a předepsaný pohled pro děti (bez známky). Kapesné dejte dětem dle uvážení do peněženky. Je nutné mít malý batůžek na výlet. Svačinku jen opravdu malou – sušenku nebo ovoce. Určitě však dětem dejte uzavíratelnou plastovou láhev, aby si mohly doplňovat pití. Sbalte dětem penál, nůžky a lepidlo. Další potřebné věci viz seznam. Nezapomeňte plavky, pláštěnku a karnevalovou masku.

seznam-adapťák

Pokud bude dobré připojení, budu Vás informovat na webové stránce třídy. Předpokládaný návrat ve čtvrtek 4. října ve 12h ke škole.

 

rodičovská kavárna – ÚT 2.10.

Uveřejňuji pozvánku na letošní první rodičovskou kavárnu, kterou připravuje vedení školy s tématem a dotazy o GDPR. Uskuteční se v úterý 2. října od 17h ve sborovně školy. Jste srdečně zváni!

Kavárna+2-10-18

 

fotografování prvňáčků – PO 1.10.

V pondělí 1. října se (místo TV) vyfotografujeme v lavici jako praví školáci. Sada obsahující 2 fotky ( 1x v rámečku, 1x portrétka) stojí 90,- Kč. Úhrada bude stržena ze ŠOP. Je možné si objednat sadu vícekrát. Kdo by neměl zájem, napište mi prosím email nebo pošlete po dětech lísteček. 

trénink hláskování

Nepřestávejte prosím s dětmi trénovat hláskování. Přidávám další sadu slov.

hláskování2 – 4,5p

Kratší slova mohou zkusit hláskovat také děti samy (vyhláskuj LES = l – e – s). Můžete si společné chvíle zpestřit třeba tím, že na děti budete mluvit hláskovaně (např. p-o-j-ď  k  v-e-č-e-ř-i).

Procvičujte také na slovech/obrázcích určování počáteční hlásky ve slově (na co to začíná) a koncové hlásky (na co slovo končí). K určování na konci slova vybírejte souhlásky, samohlásky na konci děti poznávají hůře. 

další písmenka – ČT 27.9.

Rozstříhejte prosím dětem další písmenka: T, už také připravte a přidejte prosím tečku za větou. Většinou je dané písmenko 2x, někdy i 3x, tak prosím “všechna téhož druhu.” Zbývající písmena ať děti nenosí, pouze ta probíraná.

číslice a puntíky

Prosím, aby si děti přinesly desky (viz seznam pomůcek, které měli rodiče opatři na začátku školního roku) , v nich rozstříhané číslice a puntíky do 10 (také 0), znaménka +, -, = ,>,< (plus, mínus, rovná se, větší, menší). Děkuji za spolupráci.

třídní schůzka – ST 26.9.

Ve středu 26. září se v 17h koná třídní schůzka. Sejdeme se v naší třídě. 

Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosím napište mi na email. Děkuji.

fotografování třídního kolektivu – ST 26.9.

V úterý 26. září se naše třída vyfotografuje. Kolektivní fotografie za 40,- Kč bude uhrazena z třídního fondu ze ŠOP.