ST 5.9.

Ve středu si děti přinesou do školy v aktovce učebnici Lili a Vili, penál (prosím, aby v něm byly tužky a pastelky – i oranžová barva), Žákovskou knížku s vyplněnou první stránkou Údaje o žákovi a obálku “poštu” s lístečkem, který zjišťuje zájem o adaptační kurz. Přidejte svačinu a pití.

Ráno před vyučováním čekám děti (bez rodičů) ve třídě.Pokud potřebují, doprovodí je ze šatny deváťáci. Výuka končí v 10:45h (3 vyučovací hodiny).

Smývatelnou tabulku a fix objednáme dětem a bude zahrnuto do platby ze ŠOP, tak jak bylo uvedeno na seznamu pomůcek pro prvňáčky. Omlouvám se za nedorozumění.

Děti si vzorně přinášejí školní pomůcky a kufříky, prosím podepište jim je. 

Comments are closed.