probírané učivo 4. – 7. 9.

ČJ – pohádka O Perníkové chaloupce – vyprávění podle obrázků,  pohádka O Budulínkovi – předčítání: jména dětí, poznávání hlásky na začátku slova, čtení písmen, která už znám, orientace na řádku, grafomotorické uvolňovací cviky “motanice”, kresba postavy, podpis – psaní hůlkovým písmem, pozn.: POZOR!, aby děti písmena psaly zhora dolů; upozorňujte je také  prosím, pokud píší celé jméno nebo jen některé písmeno opačným směrem, učebnice Českého jazyka (uč. ČJ) Lili a Vili s. 4 a 5, Písanka (Pís) se zelenou žabičkou s. 1-3

M – pojmy: nahoře x dole, vpravo x vlevo, uprostřed; první x poslední, barvy, numerace do 5 – hry s barevnými kostkami, učebnice Matematiky (uč. MA) s. 5

PK – naše škola: název, místnosti a osoby ve škole, procházka školou, pravidla chování ve vyučování a o přestávce, učebnice Prvouky (uč. PK) s. 4 – 5, 6

Comments are closed.