Školní parlament

Ve škole působí Školní parlament, což je seskupení žáků – 2 zástupců z každé třídy, které se 1x měsíčně schází ve sborovně s vedením školy. Společně vymýšlí nápady, jak zlepšit vzájemné soužití na škole a pořádá také některé školní akce.

Za naši třídu jsme nominovali Matěje a Valču, náhradnicí byla zvolena Sandra. Věřím, že svou úlohu zvládnou,  že budou na parlamentu bedlivě poslouchat, zapamatují si a přinesou ze schůzky důležité informace k nám třídy. 

Comments are closed.