rychlé info

Páteční vycházku jsme neuskutečnili kvůli počasí, zkusíme tedy tematické učení venku ve čtvrtek. 

Učivo: ČJ – pravidelné čtení z  vlastní knížky doma

                    V pátek – přinést knihu přečtenou o prázdninách – “Čtenářské křeslo”

                    Znalost abecedy pamětně, řazení slov podle abecedy 

                    Slabika, slovo , dělení slov,  věta – druhy vět : oznamovací , tázací, rozkazovací , přací 

                    Písmeno, hlásky, dělení hlásek – samohlásky  a souhlásky 

                   Prac . sešit: 

         Matematika: opakování prostředí – Pyramidy, Hadi, Vrať čísla neposedy, Autobus, šipkový zápis. parkety 

                                 Nově – děda Lesoň

                                Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20, hbitě rozklad desítky, slovní úlohy o x více, méně 

                  Prac. sešit: 

                    geometrie – obrazce, tělesa – pojmenovat , měření délky

           Prvouka : poznávání stromů – jehličnaté , listnaté, plody, houby 

                              Naše republika  – projekt: vlajka, státní symboly , hymna

Comments are closed.