čtecí kobereček – skládací abeceda

Dnes děti dostaly čtecí kobereček a archy s písmeny. Podepište jim prosím zipový sáček, je tam na podpis připraven štítek. Děti jej budou nosit každý den do školy se čtecím koberečkem a danými rozstříhanými písmeny, která jsme již probrali. Nyní prosím rozstříhejte A, Á, U, Ú, Ů, M. Ostatní nechat doma, neztratit!

Náměty pro domácí skládání:

  1. skládání písmen podle předlohy:  rodič postaví řadu písmen (např. M A Ú M Á Ů) nebo dítěti řadu písmen napište na papír, dítě podle předlohy postaví řadu stejných písmen
  2. krátké – dlouhé: rodič postaví řadu samohlásek krátkých (A U E O I), dítě pod to postaví dlouhé ( Á Ú É Í Ó) nebo naopak
  3.  diktát písmen: dítě řadí písmena dle diktátu rodiče
  4. počáteční písmena: dítě staví řadu písmen podle obrázků, na co to začíná, nebo podle počátečních hlásek slov, která rodič předříkává ( medvěd – M, auto – A, ucho – U)
  5. stavba slov z písmen:  rodič diktuje písmena, dítě staví, potom přečte a řekne, jaké slovo složilo ( M Á T A = MÁTA)
  6. čtení slov: rodič postaví řadu písmen nebo slovo, dítě čte, pozor! při čtení ukazuje prstem
  7. moje řada: dítě postaví libovolně řadu písmen, potom ji přečte

Cvičte prosím tuto dovednost, je velice důležitá nejen pro čtení, ale později i pro psaní a diktáty.

 

Comments are closed.