trénink hláskování

Nepřestávejte prosím s dětmi trénovat hláskování. Přidávám další sadu slov.

hláskování2 – 4,5p

Kratší slova mohou zkusit hláskovat také děti samy (vyhláskuj LES = l – e – s). Můžete si společné chvíle zpestřit třeba tím, že na děti budete mluvit hláskovaně (např. p-o-j-ď  k  v-e-č-e-ř-i).

Procvičujte také na slovech/obrázcích určování počáteční hlásky ve slově (na co to začíná) a koncové hlásky (na co slovo končí). K určování na konci slova vybírejte souhlásky, samohlásky na konci děti poznávají hůře. 

Comments are closed.