Archiv Říjen, 2018

absence ve škole

Upozorňuji rodiče, že je nutné, abyste napsali omluvenku do ŽK a uvedli důvod absence. Prosím nezapomínejte s dětmi doplnili zameškané učivo, když dítě ve škole chybí. Učivo k doplnění naleznete  v Týdenních plánech na stránkách třídy nebo jsou po kontrole učebnic zakroužkované stránky či chybějící cvičení. Mrzí mě, že je mnoho dětí, které si učivo nedoplňují.

Jablíčkový den – ČT 1.11.

Poslední podzimní měsíc přivítáme čtvrtečním tematickým vyučováním  “o jablíčkách”. Prosím, aby si každé dítě 1. listopadu přineslo do školy jedno jablko. Děkuji za spolupráci.

Jablíčky jsme se vybavili náležitě! Hned ráno jsme si je prohlíželi a zkoumali jejich tvar, velikost, barvu, chuť a vzhled (z jakých částí se jablko skládá). Na skupinovou práci jsme se vydatně posilnili štrůdlem a křížaqlami. Pak nám jablíčkové úkoly šly jedna báseň! Musím děti moc pochválit za spolupráci a vzájemnou pomoc, kterou projevovaly při plnění úkolů na pracovních listech. Navštívili jsme výstavku v 1.B a prohlédli si různé výrobky z jablek k jídlu i k pití. V tělocviku jsme se s jablky rozběhali ve štafetových hrách, jablka nám posloužila jako překážky. Po rozcvičce s jablíčky jsme hráli pohybové hry “Koš jablek” a “Jablíčko, jsi doma?”. Nakonec jsme zkusili jablko kutálek do branky (z nohou paní učitelky). Ve výtvarné výchově na nás čekala také práce s jablíčky. Vytvářeli jsme myšlenkovou mapu, četli slova související s jablíčky, poznávali písmenka K, B, Č. Třídili ovoce a zeleninu. Při pohádce o červíkovi Pepíkovi jsme si vytvořili “červivé jablko” a bylo k snědku.

 

probírané učivo 31.10. – 2.11.

ČJ: hláska K, čtení, přiřazování slova a obrázku, skládání slov a krátkých vět, psaní: diktát písmen, opis slov a zápis vět, grafomotorické cviky – plynulý pohyb ruky po podložce, pohádka O řepě, PÍS s. 18 – 20, uč ČJ s. 27, 29 – 31

M – rozklad čísel, sčítání do 5 – znaménko “plus”, názorné a grafické znázornění, práce s kartičkami: sestavení příkladu, M s. 23 – 25

PK: Podzim v lese – lesní zvířata, Podzim na zahradě  a na poli – ovoce, zelenina, Jablíčkový den, uč PK s. 17 – 18,  s. 15 cv. 3 a 4

plán akcí na LISTOPAD

ČT 1.11. tematické vyučování Jablíčkový den

PO 5. – ÚT 13.11. tripartitní setkání

ST 7.11. bruslení (1. a 2. vyuč. hod.)

ST 7.11. sociometrie (4. vyuč. hod.)

ČT 8. 11.  Drakiáda (1. a 2. vyuč. hod. za atletickým stadionem)

PÁ 9.11. pohádka Tři vlci a Karkulka (3. vyuč. hod., ve škole), 40,-Kč ze ŠOP

ÚT 13.11. Den laskavosti (2. a 3. vyuč. hod.) 1.A + 9.A

PÁ 16. 11. bruslení (1. a 2. vyuč. hod.)

ÚT 20.11. Z pohádky do pohádky, Dům čtení-knihovna Ruská (2. vyuč. hod.), zdarma

ČT 22.11. Toulcův dvůr, 90,- Kč ze ŠOP

ST 28.11. bruslení (1. a 2. vyuč. hod.)

domácí příprava prvňáčka

Znovu bych chtěla připomenout, jak je potřeba pracovat doma, aby se dětem dařilo ČTENÍ. Je potřeba, abyste trénovali hláskování, denně několik slov. Nyní hláskujeme 5písmenná slova. Pokud se dítěti daří, dávejte i delší a těžší slova, můžete si roli i vyměnit – vy zadáte slovo a dítě jej hláskuje.

Je potřeba každý den pravidelně číst. Najděte slova ve cvičeních v učebnici nebo ve čtecí tabulce, kterou děti dostávají. Trénujte také poznávání písmen, je jich již více a budou rychle přibývat. Děti mohou jen skládat diktovaná písmena na čtecí kobereček nebo mohou Vámi diktovaná písmena zapisovat hůlkovým písmem. Také je možné, že jim napíšete řadu písmen vy a ony je přečtou.

Každodenně skládejte na čtecím koberečku ze skládací abecedy 3 – 5 slov. 1) Říkejte dítěti písmena po jednom ( vy řeknete jedno písmeno, dítě položí, potom řeknete další, dítě položí atd.), až vznikne slovo, dítě znovu přečte po písmenkách a pak vysloví celé slovo. 2) Vyhláskujte dítěti slovo (písmena řekněte rychle za sebou, dítě musí poznat, co je to za slovo), potom ho složí, přečte znovu po písmenkách a řekne celé slovo. 3) řekněte dítěti dané slovo, dítě ho složí musí si ho samo rozložit na jednotlivé hlásky). Kratší slova už neskládáme podle předlohy (nápodobou).

Při PSANÍ dbejte, aby dítě mělo uvolněnou ruku, drželo správně tužku nebo pastelku a správně rovně sedělo. Při zapisování písmen hůlkovým písmem a při psaní číslic upozorňujte děti, že se tvary píší zeshora dolů. Při zapisování a při grafomotorických cvicích je již ruka opřená o podložku a posunuje se  směrem vpravo.

skládací abeceda

Prosím připravte dětem do skládací abecedy na čtecí kobereček písmena J, IÍ, YÝ a vykřičník, můžete již také přidat P a S. Děkuji za spolupráci.

probírané učivo 22. – 25. 10.

ČJ – hlásky P, S  – pozice ve slově, čtení slov a vět, vykřičník (zavolání), skládací abeceda: skládání slov z probraných písmen a) dle sluchového diktátu  (uč. řekne hlásky rychle za sebou hlásky M-Á-S-L-O, děti složí slovo, které uhodnou), b) děti složí vyřčené slovo (METU – samy rozloží na hlásky a položí písmena M-E-T-U);  grafomotorické cviky – posunování ruky po papíře, uč ČJ s. 25 – 28

M – porovnávání do 5, rozklad čísel do 5, psaní číslic 4 a 5, praktické úlohy, uč. M s. 19 – 22

PK – projekt Stoletá republika – přetahování lanem o česko-slovenskou hranici, červeno-modro-bílý den; dopravní výchova hravě Kouzelný semafor, PK s. 12 – 13

ředitelské volno – PÁ 26.10.

Pátek 26. října vyhlásila ředitelka školy dnem ředitelského volna. Po víkendu následují podzimní prázdniny – PO 29. a ÚT 30.10.

projekt Stoletá republika – ČT 25.10.

Ve čtvrtek 25. října naše škola slaví stoleté výročí založení republiky (viz pozvánka s dopoledním i odpoledním programem, kterou jste již v předstihu obdrželi). Dopoledne, od 10. do 11. h., můžete v naší třídě navštívit stanoviště, na kterém se bude přetahovat lanem o československé hranice. Můžete si prohlédnout červeno-bílo-modré fotografie, třídní vlajku a vlajku každého z nás, které jsme vytvořili na adaptačním kurzu. 

V projektovém dni jsme dokončili miniknížku “Babička Republika”. Konkrétně dnes jsme jí namalovali narozeninový dort a listy tvořené již předešlé dny jsme sešili. Děkujeme všem návštěvníkům za shlédnutí sbírky soutěžních fotografií a naší malé výstavky. Sportovní stanoviště u naší třídy sklízelo úspěch a budilo veselí! Oceňujeme rodiče, kteří se s námi přetahovali. Prošli jsme si také školu, abychom shlédli výtvory a prezentace jiných tříd. Projektový den se vydařil. Děkuji všem rodičů, kteří svou účastí na odpoledním vystoupení “Pojďte s námi dekádami” přispěli do Nadačního fondu školy.

 

fotografická soutěž MODRÁ-BÍLÁ-ČERVENÁ – do 24.10.

Ve třídě 1.A vyhlašujeme fotografickou soutěž s názvem “modrá – bílá – červená”. Děti mohou přinášet fotografie v neomezeném počtu nejpozději do středy 24.10. (stačí barevně vytištěné na papíře). Na fotografii musí být vidět národní barvy. Můžete vyfotit něco skutečného/náhodného/vlastně vytvořeného/ vámi sestaveného, nápadům a fantazii se meze nekladou.

Sešlo se nám mnoho nápaditých fotografií. Každý návštěvník naší třídy v den projektu Stoletá republika mohl hlasovat pro tři fotografie, které ho zaujaly. Ty vítězné už známe! Vidíte je níže na fotce. Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili.