probírané učivo 8. – 12.10.

ČJ:  čtení: hláska a písmeno O, L, čtení písmen ve čtenářské tabulce, řádek x sloupec, čtení krátkých slov a vět, psaní: uvolňovací cviky “ovál”, “kopeček, oblouček”, skládací abeceda: skládání slov z probíraných písmen, diktát písmen, vyprávění: zážitek z adaptačního kurzu, pohádka O Koblížkovi, uč ČJ s. 14 – 18, PÍS s. 8 – 10, 15, 31

M: počítání do 5 – slovní úlohy: přidávání, ubírání; číselná řada 0-5, 5-0, uspořádání (počet prvků, číslice) vzestupně (od nejmenšího čísla po největší) x sestupně (od největšího k nejmenšímu číslu), geometrický tvar: ovál, psaní číslice 3, uč MA s. 15, 17, 20 – 21

PK: Naše vlast – Česká republika, státní vlajka – národní barvy, hlavní město Praha, uč. PK s. 8, 10 – 11

Comments are closed.