probírané učivo 15. – 19. 10.

ČJ – hláska a písmeno J, I, Y, skládání krátkých vět ze 2 nebo 3 slov, tečka za větou, otazník, otázka x odpověď, skládací abeceda: skládání slov a vět podle předlohy, samostatné skládání krátkých slov, pohádka O řepě – dějová posloupnost, uč ČJ s.19-22, 24, PÍS s. 5 -6, 11, 27

M – číslo 0, psaní číslice 3porovnávání – méně, více, stejně, znaménka <, >, =;, pojmy: větší – menší – nejmenší, malý – větší-největší, levá x pravá, geometrické tvary: trojúhelník, uč M s.17-18, 20 – 21, 22, 24

PK – podzim: znaky podzimu, podzim v přírodě, uč PK s. 13, s. 17 cv. 1

Comments are closed.