Akce v listopadu

Zveme všechny rodiče na naše vystoupení 25. 10. v rámi projektu Stoletá republika. 

S hudebně  tanečním pásmem vystoupíme 2x za dopoledne v malé tělocvičně .   V 10:00 a

v 11:00 hodin. Odpoledne vystupují s programem “Napříč dekádami” učitelé ZŠ Eden od 16 hodin v malé tělocvičně. Prodej vstupenek  na  představení učitelů byl ukončen.  

 25. 11. nemusí nosit děti aktovku, jen penál. Vyučování končí v v 11: 40 hod.

26. 10. je dnem ředitelského volna.

2. 11. Dům čtení Ruská – program Dobrodružství v knihovně –  1. a 2. hodina

Bruslení:  5. , 12. a 19. 11. – první dvě hodiny

9. 11.  Tři vlci a Karkulka –  divadlo ve škole

14. 11. Depistáž žáků 2. ročníků –  ve škol ,  spolupráce s  PPP

16. 11.  Divadlo s dopravní tematikou “Kolo tety Berty”  – Muzeum Policie ČR  ( odjezd v 8 hodin)  

23. 11. Divadlo U hasičů  “Vánoce s poutníky”

Comments are closed.