domácí příprava prvňáčka

Znovu bych chtěla připomenout, jak je potřeba pracovat doma, aby se dětem dařilo ČTENÍ. Je potřeba, abyste trénovali hláskování, denně několik slov. Nyní hláskujeme 5písmenná slova. Pokud se dítěti daří, dávejte i delší a těžší slova, můžete si roli i vyměnit – vy zadáte slovo a dítě jej hláskuje.

Je potřeba každý den pravidelně číst. Najděte slova ve cvičeních v učebnici nebo ve čtecí tabulce, kterou děti dostávají. Trénujte také poznávání písmen, je jich již více a budou rychle přibývat. Děti mohou jen skládat diktovaná písmena na čtecí kobereček nebo mohou Vámi diktovaná písmena zapisovat hůlkovým písmem. Také je možné, že jim napíšete řadu písmen vy a ony je přečtou.

Každodenně skládejte na čtecím koberečku ze skládací abecedy 3 – 5 slov. 1) Říkejte dítěti písmena po jednom ( vy řeknete jedno písmeno, dítě položí, potom řeknete další, dítě položí atd.), až vznikne slovo, dítě znovu přečte po písmenkách a pak vysloví celé slovo. 2) Vyhláskujte dítěti slovo (písmena řekněte rychle za sebou, dítě musí poznat, co je to za slovo), potom ho složí, přečte znovu po písmenkách a řekne celé slovo. 3) řekněte dítěti dané slovo, dítě ho složí musí si ho samo rozložit na jednotlivé hlásky). Kratší slova už neskládáme podle předlohy (nápodobou).

Při PSANÍ dbejte, aby dítě mělo uvolněnou ruku, drželo správně tužku nebo pastelku a správně rovně sedělo. Při zapisování písmen hůlkovým písmem a při psaní číslic upozorňujte děti, že se tvary píší zeshora dolů. Při zapisování a při grafomotorických cvicích je již ruka opřená o podložku a posunuje se  směrem vpravo.

Comments are closed.