absence ve škole

Upozorňuji rodiče, že je nutné, abyste napsali omluvenku do ŽK a uvedli důvod absence. Prosím nezapomínejte s dětmi doplnili zameškané učivo, když dítě ve škole chybí. Učivo k doplnění naleznete  v Týdenních plánech na stránkách třídy nebo jsou po kontrole učebnic zakroužkované stránky či chybějící cvičení. Mrzí mě, že je mnoho dětí, které si učivo nedoplňují.

Comments are closed.