informace

V pátek 2. 11. první 2 hodiny – knihovna Ruská, pak následuje čtenářské křeslo a zápis do čtenářského listu . Děti si přinesou ŽK, penál a knížku Adélka a Zlobidýlko. 

V Po 5. 11 první dvě hodiny bruslení, pak Čj a M a skup. AJ. 

 Připomínám:  Psaní oprav  – v ČJ, zdůvodňujeme si pravopis psaní y / i … protože h je tvrdá souhláska, protože č je měkká s. apod. Podtrháváme barevně centropenem. Ke společnému  čtení používáme záložku – nosit ji. 

Děti dostaly zafoliovanou tabulku  stovkovou a z druhé strany násobkovou. Používáme.  Stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání. 

 Začali jsme pomalu s násobilkou deseti, také počítáme průběžně po pěti a po dvou ( sudá čísla) – fixujeme pamětně. 

 14. 11 proběhne ve spolupráci s PPP depistáž – dnes děti dostaly ve folii 2 listy na souhlas.

  Prosím, vraťte vyplněné co nejdříve. Děkuji.  Dostaly domů fotografie třídy. 

                            

Comments are closed.