probírané učivo 5. – 9. 11.

ČJ – hlásky Č, B – pozice hlásky ve slově, hláskování delších slov (ze 6 – 9 písmen), poznávání tvarově podobných písmen, zapisování hůlkovým písmem (nácvik háčku), čtení vět, opis vět, skládání slov (děti si samy rozloží na písmenka), skládání krátkých vět (tečka, otazník nebo vykřičník na konci), grafomotorické cviky “kouř”, šikmé čáry, pohádka O Červené Karkulce – hlavní postavy, dějová posloupnost uč ČJ s. 31 – 34, PÍS s. 18 – 19, 23, 32

M – rozklad čísel – rozkládání a skládání, dopočítávání, znaménko “plus“, geometrické tvary z  papíru, uč M s. 28 – 31, 33

PK – Podzim: hry a zábavy dětí – drakiáda, stromy: jehličnaté x listnaté, ovocné,  uč PK s. 14 – 15, 17, 21

Comments are closed.