Učební plán  do 8. 11. 

Tento týden probíhá tematická výuka “Jablíčkový týden”.  Děti mají přinést jablko a 1 kus nějakého ovoce nebo zeleniny. Pěčemě ” štrúdl” Měly samy vyřídit. 

Prosím, kdo ještě neodevzdal informovaný souhlas s depistáží, vraťte co nejdříve.   Děkuji. 

Učební plán  do 8. 11. 

ČJ – Procvičujeme doplňování y/i po měkkých  a tvrdých souhláskách do slov. 

        Slova s  di ti ni, dy ty ny 

       Učíme se pamatovat si pravopis slov cizího původu ( např. kino, tričko, Marie, Patrik,  Cyril, cyklostezka, cyklista…)

       Slova nadřazená, podřazená, souznačná, opačná – antonyma. 

      Opakujeme psaní ú ů .  ( trojúhelník )

      Umíme odpovídat na otázky typu: Jak se pozná věta, jak se rozdělují slova, jak dělíme  hlásky, vyjmenuj samohlásky, jak dělíme souhlásky, vyjmenuj tvrdé, měkké , obojetné souhlásky….

MA   děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, vrať čísla neposedy – prac sešit str. 

         Pamětné sčítání do 30, také více sčítanců,  slovní úlohy na sčítání a odčítání, víme, jak se jmenuje výsledek při sčítání, odčítání, umíme vytvořit  součet a rozdíl dvou čísel, geometrie – tvary –  znaky čtverce, jak poznáme obdélník. Tělesa – koule, krychle, kvádr, kužel.  

PK –  stromy, plody , les na podzim, savci v lese, znaky živočichů – savci, ryby,plazi,  ptáci – stěhovaví, stálí, obojživelníci, hmyz.

         Ovoce dělení: peckovice, malvice, bobule. Zelenina – kořenová, naťová, cibulová, plodová.

   Upozornění: Pokud žák nemá z jakéhokoliv důvodu cvičit, je třeba písemná omluvenka. 

Comments are closed.