probírané učivo – 19. – 22. 11.

M: numerace do 6 – počítání prvků, psaní číslice 6, rozklad čísla 6, sčítání do 5  – znázorňování na číselné ose, barevnými dílky, penězi, dočítání, zapisování příkladů, slovní úlohy – řešení, vymýšlení, tvoření otázky, čára: křivá x přímá, uč M s. 35 – 37, 42, 45 – 46

ČJ: hláska D, C – pozice hlásek ve slově,  slovo x jméno, dvojhlásky AU, OU, eu, skládání vět, zápis slov, písmeno “malé psací l”, hádanky, návštěva knihovny “Z pohádky do pohádky”, uč ČJ s. 40 – 46, PÍS1 zelená “žabička” s. 33, PÍS2 žlutá s. 1 2

PK: povinnosti členů rodiny – jak doma pomáhám já?; máme miminko – potřeby, péče o miminko, uč PK s. 25

Comments are closed.