Učivo do konce listopadu

 Český jazyk –

stále procvičujeme doplňování y/i po tvrdých a měkkých souhláskách do slov a zdůvodňujeme pravopis

Slova nadřazená, podřazená, souznačná, opačná, opakování – druhy vět, pořadí slov ve větě.

Práce s chybou – opravy

 Můj týden    – Děti budou tvořit a  psát věty do miniknížečky, doplní obrázkem

 ( např. V pondělí chodím do ZUŠ- učím se hrát na klavír  a pak chodíme venčit pejska…

 V úterý mám kroužek keramiky. Líbí se mi vyrábět…, podařilo se mi..

Večer chodíme k babičce . Ve středu chodím do plavání. Už jsem se naučil….    apod)

Pokračujeme v písance . 

  Matematika  prac. sešit  do str. 40  a pak str. 53.  Počítáme i na listy.

  Pamětně + a –  do 30.

 Násobení deseti, začali jsme i dělit.  Násobková řada pěti ( do 50)

 Násobková  řada dvou – sudá čísla.  Dělíme dvěma – polovina. Poznáváme třetinu, čtvrtinu.

  PK-     Ovoce, Zelenina, Ptáci, Moje rodina, adresa  

                         

Comments are closed.