Informace

 Učivo  a povinnosti  postupně přibývají, děti se učí samostatnosti a pečlivosti, dokončit úkol, pracovat ve skupince.   Připomínám znovu nutnost krátkého pravítka na podtrhování, denně potřebujeme červený a zelený centropen na zvýrazňování, nadpisy a podtrhávání. Červeně vyznačujeme tvrdé slabiky a zeleně měkké.  Dbáme na úpravu sešitů, Y a i doplňujeme do slov v prac. sešitě psacím písmem. Kontrolujeme psaní oprav v sešitě Čj i Ma. Oprava slova – pokud chybí diakrit. znaménko nebo je chybné Y/i. Pokud není napsané velké písmeno na začátku věty a chybí za větou znaménko,  musí žáci napsat celou větu.  Někdo nemá napsané opravy ani z října. Často je oprava napsaná opět s chybou.  Děti tohle všechno vědí, ale nedbají. Prosím, dohlédněte, jinak je oprava bezvýznamná. Děkuji za spolupráci. 

Děkujeme za jablíčka, křížaly již sušíme. 

 DÚ měly děti i do PK – Rodina – učily jsme se psát vlastní jména. 

  V pátek – divadlo – první a část 2. hodiny se učíme. Stačí penál , ŽK .  

Comments are closed.