probírané učivo 26. – 30. 11.

ČJ – hláska C, Z, H, hláskování – rozkládání slova na hlásky (opačný postup hry “na počítač”: rodič řekne slovo, dítě rozhláskuje: cibule = C-I-B-U-LE nebo zapisuje po hláskách či skládá z písmen na skládacím koberečku), luštění: křížovky, čtyřsměrky,  skládací kobereček: skládání vět ze 2 – 3 slov, skládání jmen dětí a slov s AU, OU, grafomotorický cvik: šikmá čára vzhůru “roste tráva”, tvarový prvek: horní zátrh “zub od pily”, psací e, uč ČJ s.  s. 45 – 49,  PÍS zelená 24 a 34, , PÍS žlutá s. 2

M – dočítání: a kolik?( příklady typu 3 + __ = 5),  slovní úlohy: rozpoznání početní operace, tvoření úloh, sestavování příkladů z kartiček,  sčítání nebo odčítání na číselné ose, zapisování příkladůpočítání s penězi, uč M s. 36 a 40, 42 – 44

PK – datum narození, adresa: kde bydlím, můj pokojíček – moje oblíbená hračka, uč PK s. 24 a 26 

Comments are closed.