Učební plán na prosinec

Je třeba, aby děti nosily barevné centropeny, pravítko (na podtrhávání), černý fix ,záložku, zafoliovanou tabulku do MA , sešity  i učebnice na danou hodinu. Týká se se i PK a HV.   Nepíšeme propisovací tužkou.           

Český jazyk

Dokončení miniknížky  “Můj týden”.  Učíme se tvořit  a  správně psát věty. Každý den 4 věty  + obrázek. Děti píši nejprve na papír a po opravě přepisují do miniknížky, obrázek se kreslí pastelkami. 

Učebnice Čj  str. 51- 60 – psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. 

                  Psaní vlastních jmen.  Dvojhlásky – str. 46.  Slabikotvorné R a L – str. 47.

                  Slova nadřazená, podřazená, protikladná, souřadná. 

                  Stále platí, aby  děti uměly odpovídat na otázky a rozuměly učivu, které pravidelně

                  procvičujeme formou rozcvičky. – text ve žlutých rámečcích  v učebnici.            

                  Dohlédněte na  pečlivé psaní oprav. 

Prac. sešit  ČJ   v prosinci dokončíme. 

Matematika:  Násobíme deseti, pěti, dvěma – násobková řada zpaměti vzestupně i sestupně        

                        (2, 4, 6,  8, 10…) ukazujeme si na prstech kolikrát jsme číslo použili.  

                       Rozumíme postupu násobení i dělení. Rozlišujeme o 5 více a 5 krát více,

                       o 2 méně a dvakrát méně. Používáme názor, různé pomůcky(knoflíky, víčka aj) a

                      rozdělujeme  počet na díly. Pracujeme s tabulkou násobkovou, vyhledáváme.

                      Počítáme na prac. listy.                         

Prac. sešit.  V prvním týdnu do str.  43.  a dále počítáme i na str. 57 – 59.

                      Prosím, ať děti doma nevyplňují cvičení dopředu. Mohou procvičovat  v matemat. pětiminutiovkách, na papírech,                                         matematické čtverce aj.  

 

 

 

 

                       

          

 

Comments are closed.