preventivní program – PO 10.12.

První dvě vyučovací hodiny v pondělí 10. prosince budou věnovány tématu “Kamarádství, vzájemné vztahy a respekt“. S různými hrami a aktivitami nás navštíví externí lektoři. Poté výuka pokračuje dle rozvrhu M a ČJ.

S lektory Davidem a Káťou jsme hráli různé hry na podporu přátelství – Nedobytný hrad, Na dirigenta, Atomy – a hráli scénky. Program se dětem podle “teploměru” líbil.

Comments are closed.