Archiv Leden, 2019

upozornění

Vážení rodiče,

chtěla jsem Vás upozornit, že se ve třídě vyskytly vši. Prohlédněte prosím vlasy.

Pokud má dítě ve vlasech vši nebo hnidy, nesmí do dětského kolektivu, dokud je všechny nevyčešete a neodstraníte pomocí speciálního šamponu. Doporučuje se také vyprat všechny lůžkoviny a plyšáky.

 

sebehodnotící arch – do 4.2.

Děti přinesou domů sebehodnotící arch, na kterém mají pomocí vybarvování knih vyjádřit, jak se jim daří učivo a dovednosti v hlavních předmětech. Neopomeňte dole zapsat vzkaz (mohou děti samy nebo zapište podle jejich slov Vy). Děkuji za spolupráci.

U sebehodnocení v ŽK mají děti známky, které dostanou na vysvědčení. U “velkorysých” známek se u některých žáků objevuje vykřičník, ten znamená, že v tomto předmětu je potřeba pořádně zamakat!

pololetní vysvědčení – ČT 31.1.

Předávání pololetního vysvědčení proběhne ve škole po návratu z Galerie ocelových soch. Prosím, aby děti měly v šatní skříňce desky nebo složku na vysvědčení. Děti dostávají výpis z vysvědčení, nevrací ho tedy zpět do školy, ale ponecháte si jej doma. Vysvědčení má dvě části – jeden list s pěknými známkami, druhý list obsahuje slovní hodnocení. To je cennější, proto jeho přečtení prosím věnujte náležitou pozornost.

Nezapomeňte své děti pochválit a vybídnout je k další školní práci. Těším se, až mi budou vyprávět, jak oslavovali. 🙂 V pátek 1. února jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Nikdo dnes ze školy neodešel s prázdnými deskami, na všechny děti čekalo vysvědčení a drobná sladkost. Vysvědčení předávali naši patroni a kousek slovního hodnocení nám také přečetli. Byla to moc hezká spolupráce!

Děkuji Vám za květiny, čaj i čokoládu. 🙂 Dárky mě potěšily.

Galerie ocelových soch – ČT 31.1.

Ve čtvrtek 31. ledna půjdeme místo vyučování navštívit Galerii ocelových soch v centru Prahy. Doprovodí nás žáci 9. A. S sebou v batůžku svačina a pití, cestovní doklad na mhd. Sraz bude v 7.50h u šatny, konec vyučování kolem 12.h. Akce je hrazena ze ŠOP, 115,-Kč za žáka. Zkontrolujte prosím stav financí.

Monstrózní sochy ohromily prvňáčky i deváťáky přesně, jak jsme s kolegyní předpokládaly. Vše si mohli vyzkoušet a osahat. Výlet byl moc fajn, svítilo sluníčko, tak jsme se potom i kousek prošli.

 

        

školní tanec

V pondělí 28. ledna se v rámci TV ve společnosti našich patronů, žáků 9.A, společně naučíme školní tanec. Těšíme se, jak nám to půjde.

Díky dvěma šikovným předcvičovatelkám a ostatním žákům 9.A se nám postupně podařilo zvládnout základní kroky a pohyby paží ve školním tanci. Na písničku “Pátá” si už lépe pamatujeme jednotlivé prvky a stále se zlepšujeme. Jen udržet tempo a rytmus! a budeme dokonalí tanečníci. Tanec si budeme ještě opakovat a pilovat jej.

Trénink možný podle instruktážního videa: 🙂 

https://zseden.sharepoint.com/:v:/s/ucitele_zseden/EYHbTVUpsSFCisVweqk1kxUBex8FKOJR9q5-qT6sSbpESw?e=MJGRnA

 

stolní fotbálek v družině Skokani

 

Paní vychovatelka Urbanová nabízí dětem, které zůstávají po vyučování v družině, že by si k ní mohly přijít zahrát zhruba 2x týdně stolní fotbal – hru, která podporuje rozvoj jemné motoriky a uvolňuje zápěstí. Toto je velice důležité pro psaní. V naší třídě se znovu vracíme k uvolňovacím cvikům, jelikož některé děti mají stále ruku neuvolněnou, křečovitě drží pero nebo tužku, nedokáží správně posunovat ruku po papíře při psaní řádků v písance. 

Také doma při psaní v písance dbejte prosím na základní návyky. Dítě musí správně sedět – celou plochou na sedadle, chodidla celou plochou opřená o zem, rovná záda, pažejsou v lokti ohnutá v pravém úhlu a leží na desce stolu.  Ruka, která píše dodržuje správný úchop. Ta, která nepíše, přidržuje papír (nepodpírá hlavu ani nedrží víčko pera). Před každým cvičením si děti zakrouží zápěstím a procvičí prsty. Děláme to často ve škole, měly by to umět. Po každých dvou, třech řádcích si zase ruku protřepou a procvičí.

akce – únor

Uvádím zde (již známé) naplánované akce na měsíc únor.

PÁ 1.2. pololetní prázdniny

ÚT 5.2. bruslení

PÁ 8.2. program “Veselé zoubky” s DM drogerie (1. vyuč. hod.), zdarma

PÁ 15.2. program “Pitva knihy” v knihovně Dům čtení (2. vyuč. hod.), zdarma

PO 18. – PÁ 22.2. jarní prázdniny

probírané učivo 28. – 31.1.

ČJ – čtení: slova s DY TY NY / DÝ TÝ NÝ, slabiky BĚ PĚ VĚ MĚ, uč. ČJ s. 72 – 73, skládání: z pomíchaných písmen slož slovo, psaní: psací A, O, napojování -ol, -op, -om, -ou, -os, opis a přepis krátkých slov, PÍS s. 20 – 21

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene2.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/aa1.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/aa5.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/oo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/oo5.htm

M – sčítání a odčítání do 9, nerovnice (5+2 > 4, 8 < 6 + 3), numerace do 10 – počítání prvků, číselná řada – řazení čísel podle velikosti, nejmenší x největší číslo, orientace na číselné ose: o 1 menší, o 1 větší číslo, nácvik psaní číslice 10, geometrická tvary hranaté x kulaté ( kruh, ovál), M  s. 20, 14, 16 – 17

PK – hodiny – “čtvrt”, lidské tělo: části obličeje, části dolní a horní končetiny, části trupu, názvy prstůrozdíly mezi lidmi (pleť, oči, vlasy) uč PK s. 34

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo3.htm

bruslení – PÁ 25.1.

V pátek jdeme bruslit, s sebou vše potřebné jako obvykle. Pomocníky rádi uvítáme!

Po skončení lekce bruslení pokračuje výuka ČJ a PK.

Zjistili jsme po poradě s panem trenérem a díky všímavým tatínkům “z oboru”, že spousta dětí nemá nabroušené brusle. Prosím, nechejte jim je do dalšího bruslení nabrousit, např. na zimním stadionu Hassa.

probírané učivo 21. – 25. 1.

ČJ – čtení slov se slabikami DI TI NI / DÍ TÍ NÍ, čtení slov s W, Q, X, práce s textem – nadpis, první x poslední věta textu, tvořivé skládání slov ze skládací abecedy: vymysli a slož slovo na určenou hlásku, vymysli a slož slovo, které má 4 písmena, sestav jiná slova z určeného slova (např. rákosníček, krabice); hláskování – děti samy rozhláskují dané slovo;, psací s, napojování -ol-, spojování písmen do slov, uč. ČJ s. 70 – 71, 74 PÍS2 s. 18 – 19

M – numerace do 9 – nácvik psaní číslice 9, počítání prvků, seskupování, číselná řada – řazení čísel od nejmenšího, od největšího, porovnávání a rozklad čísla 9, diktát příkladů, uč. zadává příklady, děti zapisují/ říkají výsledky, uč M s. 12 – 15

PK – hodiny “půl”, části dne, ciferník, V divadle – umělci,Lidské tělo – části těla ( hlava, krk, trup, horní a dolní končetiny a jejich další části), uč PK s. 34 a 43