psaní perem a nácvik psaní

Některé děti již mají dovoleno psát perem. Poznáte to podle razítka v písance a nápisu PERO! na určité straně. Děti si mohou perem zkoušet psát i doma na papír nebo do cvičného sešitu, kdo jej ovšem ještě nemá “schváleno”, ve škole jej nepoužívá (jsem na psaní hrozně přísná 🙂 a děti to ví). Nejlepším výběrem je pero Tornádo nebo grafomotorické pero. NEPOUŽÍVÁME ZMIZÍK ANI GUMOVACÍ PERO!!!

Pár slov k opravování… Pokud se někdo splete při nácviku psaní v písance, nechá popletené na řádku a vedle toho napíše znovu, opraví. Dopisujeme řádky, to znamená, že i když se  na konci řádku vejde ještě písmeno nebo slabika (ne úplně celé slovo), tak to tam napíšu. Když se spletu v diktátu a zjistím chybu při opravě, podtrhnu chybné písmenko a napíši nad to správné, neškrtáme, nevypadá to hezky. Děti mohou psát perem i v matematice, pokud chybují ve výsledku, nepřepisujeme, podtrhnou jej a vedle (před to, za to) jej opraví, napíší správně. Nechávám na zvážení, mohou ještě psát tužkou, protože přepisovaná čísla, přečmárané příklady taky neprospívají pěkné úpravě.

Rozlišujeme zápis hůlkovým písmem (zapiš!) – to děláme zatím v diktátovém (“myšákovém”) sešitě a místo zelené Písanky 1 mají děti ve škole modrou Písanku 5 a psaní psacím písmem (napiš!) – takhle píšeme stránky v Písance 2 žluté.

Opis znamená, že dítě vidí zapsané hůlkovým písmem a zapíše také hůlkovým písmem (slova a věty v učebnici Lili a Vili) nebo vidí napsané psacím a opíše psacím (písmena, slabiky, slova v písance). Dítě si vždy nejprve slovo přečte, rozhláskuje ho a pak po písmenech píše, klidně si písmenka polohlasem předříkává. Není možné, aby dítě opisovalo pouze nápodobou jako “cvičená opička”, aniž by vědělo, co vlastně píše.

Přepis znamená, že je natištěné tiskacím a dítě přepíše psacím (poslední řádky na stránkách v písance).

Diktát – učitelka diktuje/předříkává a dítě píše.

Autodiktát – dítě si samo předříkává slova, která pak píše. Např. úkol: podle obrázku na tabuli/v učebnici si dítě řekne slovo, a to potom napíše. Jiný úkol: vymysli 3 slova, na Š/nebo kde je písmenko F a napiš je. Toto budeme ještě více cvičit.

Comments are closed.