písemné práce z M a ČJ

Během příštího týdne (ne hned v pondělí!) si vyzkoušíme kontrolní práce z ČJ a M, ve kterých děti prokáží, co se naučily. Úkoly budou podobné těm, které máme v učebnici.

ČJ – čtení s porozuměním: spojování slova a obrázku, rozlišit slovo x větu, v článku poznat nadpis, označit první x poslední větu vyprávění, doplnit chybějící slovo do neúplné věty; hláskování – zapsat podle obrázku slovo po písmenkách, doplnit chybějící písmeno, křížovka; psaní: diktát: znalost písmen, zápis hůlkovým, opis: slov a vět,  přepis: probraných psacích písmen

M – doplnit chybějící číslo v číselné řadě, seřadit čísla v číselné řadě, jak jdou za sebou, porovnávání, rozklad čísel, sčítání a odčítání do 8, dopočítávání, zápis příkladu k obrázkovému znázornění, počítání s více čísly – početní řetězec, geometrické tvary

Comments are closed.