Učivo 14.-18.1.2019

Český jazyk

Párové souhlásky F/V, S/Z, Š/Ž

PS : str. 8,9,10

Písanka

str. 28,29

Prvouka

Hodiny ( orientace na číselníku  )

Matematika

  • násobení a dělení 3
  • aplikace násobilky ve slovních úlohách
  • PS str. 61

Čtvrtek : Kontrolní test z M

Pátek : Písemný test z ČJ

( vše ve škole zopakujeme a na testy se připravíme  )

Děkuji za spolupráci s domácí přípravou.

                                                                                              Kotmanová G.

 

 

Comments are closed.