Informace

Zdravím všechny rodiče po delší odmlce a poděkování patří paní učitelce Kotmanové za zástup po dobu mojí nepřítomnosti. .

Přehled plánovaných akcí: 

28. 1.  mobilní planetárium ve škole – 3. hodinu , cena 60 Kč hrazeno ze ŠOP

Od 6. 2. zahajujeme plavání v rámci TV – informace předány dříve

Prosím odevzdat sebehodnotící listy.   Na  VV- přinést si zmizík. Na PČ příští týden malé manikurové nůžky. 

Dílny čtení  v ČJ. – žáci si nosí vlastní knihu, kterou čtou na pokračování ve škole i doma. Bude to kniha s příběhem, ne encyklopedie. 

Žáci si nosí do hodin MA pomůcky – zafoliované stovkové a násobkové tabulky, číslice. K násobení i dělení požíváme názor. – třeba knofliky, zátky od PET lahví, kostičky z lega  aj.  Učíme se násobkové řady zpaměti vzestupně a sestupně – ukazujeme si počet na prstech.  

Je třeba doplnit  pomůcky – funkční pera, centropeny, pravítka, lepidla. Špatně se pracuje, když žákům chybí pomůcky. 

Kontrola sešitů. Někteří žáci již mají popsané, je třeba koupit nové.   

 

 

                       

 

Comments are closed.