Plán učiva

Plán učiva do konce ledna  

MA:  Násobení a dělení 2 a 3 – procvičování . Opakování násobilky 10 a 5. Žáci dostanou 2. díl matematických pětiminutovek ( hrazeno ze ŠOP). Opakování sčítání a odčítání do 100. I dvojciferná čísla. Slovní úlohy typu o x více, méně, dvakrát, třikrát více, méně. 

Násobkové řady pěti,tří a dvou sestupně a vzestupně zpaměti. Ukazujeme asi na prstech kolikrát dané číslo řekneme. 

Geometrie – obrazce, tělesa – koule, kvádr, krychle, kužel, jehlan 

ČJ. Procvičování psaní slov s párovými souhláskami uprostřed a na konci slova. Prac. sešit str. 11 a 12. 

Učebnice . str. 62 – 66. 

Sloh – Můj domácí mazlíček. Odevzdání v pátek 25. 1. 

Písanka  str. 30 – 32

 PK : Učivo s přesahem do února.  Téma:  Lidské tělo, péče o tělo a chrup, ochrana zdraví, zdravý životní styl. 

         Miniknížka  Moje tělo.  Píšeme postupně.  

Comments are closed.