Pochvala

Velká pochvala dětem, které  vytvořily a sepsaly moc krásné věty o domácím mazlíčkovi. Miniknížku doplnily pěknými obrázky. Překvapily mě , jak se do práce pustily, i když rodiče poskytly pomoc. Psaní není samoúčelné a budeme pokračovat. také sebehodnocení v ŽK se již děti naučily sepsat. 

Dočetli jsme knihu Zmizelá škola ze školní knihovny a jedna nám chybí. Možná ji někdo z žáků odnesl omylem domů. Podívejte se, prosím, a vraťte. Dílna čtení začíná příští pátek. Přibalte dětem knihu, kterou mají rozečtenou. 

Dohlédněte doma na opravy, které děti píší do sešitu v ČJ i MA. Zdůvodňujeme pravopis, podtrhujeme shodnou souhlásku ve slově např. ( hruška ( hrušek) , tužka ( tužek)aj. Začali jsme učivo o slovních druzích,  vyhledáváme podst. jména( podtrhujeme rovnou čarou) , slovesa ( podtrhujeme vlnovkou) , poznáváme předložky… Kontrolujeme psaní zápisků v PK, opravujeme. Učíme děti pečlivosti, úpravě sešitů. 

Zkontrolujte pomůcky, které potřebujeme při vyučování.  Někteří žáci  stále něco postrádají, špatně se jim pak pracuje. 

Přeji všem radost z dosažených výsledků a pěkně strávené pololetní prázdniny. 

Comments are closed.