Archiv Únor, 2019

fotbalový turnaj – ČT 28.2.

Ve čtvrtek 28. února se uskutečnil ve sportovní hale Jedenáctka fotbalový turnaj žáků 1. a 2. tříd. Z naší třídy školu reprezentovali kluci Matúško, Gábík, Sorboni a Mareček. Obsadili hezké 6. místo.

V úterý 5. března hrál ještě společně s druháky Sorboni z naší třídy, jejich družstvo obsadilo 4. místo. Gratulujeme ke sportovním výkonům a k dalším zkušenostem!

probírané učivo 4. – 8. 3.

Český jazyk  – čtení: BŘEZEN – měsíc knihy – čtenářské křeslo, čtení Ze světa zvířat – příběh x básnička Naše kočka strakatá, pohádka Kachňátka a kuřátko, Asta a štěňátko, hlasy zvířat,  uč ČJ s. 8 – 11, psaní: psací nN, psací d, opis a přepis slov, opis krátkých vět ( zvolání s vykřičníkem), diktát probraných psacích písmen, PÍS s. 30 – 32, PÍS 3 s. 1 – 3

Matematika – počítání: numerace do 20 – práce s počítadlem, s papírovými penězi, číselná řada – číslo hned před / hned za, číslo o 1 větší / o 1 menší, řazení čísel podle velikosti, podle pořadí, doplňování číselné řady, rozklad na desítky a jednotky, porovnávání, řešení nerovnic ( 5 + 4  ___  12( je větší, menší, rovno), 13 ___  10 – 2),   geometrie tělesa hranatá ( krychle, kvádr, jehlan) x tělesa oblá, kulatá (koule, polokoule, válec, kužel)  uč. M s. 27 – 29

Prvouka – Zdravý životný styl – zdravá výživa, pohyb a odpočinek, uč PK s. 39 – 40

škola v přírodě – květen 2019

V termínu od pátku 10. května do pátku 17. května 2019 se uskuteční škola v přírodě ve Střelských Hošticích pro třídy 1.A, 1.B a 2.A. Předpokládaná cena za pobyt je 1.700,- Kč , částka zahrnuje program, celodenní výlet do Pohádkové chalupy Mlázovy a návštěvu aquaparku v Horažďovicích, pedagogický a zdravotní dohled. Doprava, ubytování, strava a pitný režim jsou  letos hrazeny z příspěvku MČ Prahy 10, proto je cena takto přijatelná.

Závaznou přihlášku rozdáme dětem na začátku března. Přijímáme prvních 55 přihlášených dětí ze všech tří tříd, které se chystají vyjet.

Další informace budou uvedeny na přihlášce, budou sděleny na třídní schůzce a zveřejněny na webu třídy.

Pokud již nyní víte, že se Vaše dítě školy v přírodě nezúčastní, napište mi to prosím emailem.

červená čísla v ŠOP

Upozorňuji, že někteří žáci nemají dostatek finančních prostředků na účtu Školní on-line pokladny. Prosím o doplnění financí. 

grafomotorický kurz Maxík – upozornění

Od příštího týdne ( tj. ST 6.2.) až do odvolání nebude probíhat grafomotorický kurz Maxík. Paní učitelka Urbanová dlouhodobě zastupuje jinou vyučující.

Vzkazuje, že děti mají uvolňovat a procvičovat ruku, zkoušet cviky fixou podle instrukcí tak, jak znají z kurzu.

kartičky čísel do 20 – ST 27.2.

Prosím, aby si děti připravily do desek s čísly číselnou řadu dál, tedy čísla 11 – 20. Pokud bude potřeba, prosím zužte jim trochu kartičky, aby šly snadno vyndávat a zandávat, usnadní nám to manipulaci. Děkuji za spolupráci.

pravítko – do PÁ 1.3.

Prosím, aby si děti na hodiny matematiky nosily krátké rovné pravítko, nejlépe takové, které se jim vejde do penálu. Budeme podtrhávat a trénovat rovné čáry.

 

plán akcí na březen

Zveřejňuji program na měsíc březen.

PO 4.3. bruslení

ÚT 5.3. Z pohádky do pohádky, Dům čtení, 2. vyuč. hod., zdarma

PO 11.3. bruslení

ÚT 12.3. SuperStar školní pěvecká soutěž, od 14h, vybraní žáci, v 17h rodičovská kavárna

PO 18.3. bruslení

ST 20.3. Den otevřených dveří, v 16h Jarmark, v 17h třídní schůzka

ČT 21.3. preventivní program Vztahy k ostatním, 1. a 2. vyuč. hodina, pro žáky zdarma

ÚT 26.3. bruslení

 

probírané učivo 25.2. – 1.3.

ČJ – rýmy, malá tiskací abeceda,  přiřazování velkých a malých písmen “loto”, spojovačka, délka samohlásek ve slově (grafický záznam . /), čtení – doplňování slova v neúplné větě Deset trpaslíků, psací J,y, uč ČJ 2. díl s. 4 – 6, PÍS s. 27 – 28, 31

M – počítání: numerace do 20 – orientace na číselné ose – počítání od 0 do 20, řada čísel vzestupně, čtení a zápis dvojciferných čísel, porovnávání, rozklad na desítky a jednotky, geometrie: přímá čára – manipulace s pravítkem,uč M s. 27 – 29

PK – Lidské tělo: opakování, shrnutí učiva, koláže “Zdravý”, “Nemocný”, “Zraněný”, “Obézní”, uč PK s. 40

DÚ na jarní prázdniny

Zde najdete materiál k domácímu úkolu (báseň zpaměti), který děti děti dostaly na jarní prázdniny.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/mravenecek.htm