Archiv Únor, 2019

Týden do 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 62

Pracovní sešit: s. 40

Písanka 2. díl: s. 6

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2. díl: s. 11

PRVOUKA

Učebnice: s. 31

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 37

Pracovní sešit: 37

Procvičování-angličtina

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hra/2-monster-maker/

https://quizlet.com/subject/happy-street/

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

http://zsbcupice.cz/treti-rocnik.html

Stránky družiny

Vážení rodiče,

mnoho z vás nemělo ve školní online pokladně dostatek peněz na platbu dnešního planetária. Většina z vás mi napsala, že platbu posílá, takže jsem nakonec vzala všechny děti. Hotovost přijímat nesmím, takže spoléhám na to, že do ŠOP peníze brzy přijdou. Z vašich mailů jsem nicméně mezi řádky vyčetla velké překvapení, že se “náhle” strhla z ŠOP platba za celé druhé pololetí družiny. Po vyřízení několika zpráv jsem se podívala na stránky družiny, kde jste byli už od 8. 1. upozorňováni, že je třeba zaplatit do 25. 1. Výzva se dokonce ještě opakovala těsně před termínem, 22. 1. Předpokládám tedy, že velké překvapení plynulo především z nedostatečného navštěvování stránek. Pro jistotu tedy přikládám odkaz přímo na stránky družiny a prosím, abyste je častěji navštěvovali. https://sd.tridy.zseden.cz/

Děkuji za spolupráci. 

Týden do 15. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 59

Pracovní sešit: s. 39

Písanka 1. díl: dokončený

Písanka 2. díl: s. 4

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2. díl: s. 10

PRVOUKA

Učebnice: s. 30

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 37

Pracovní sešit: 37

Události – aktualizováno

Prosím o důkladnou kontrolu zůstatku na školní online pokladně. Některé děti nemají dostatečný zůstatek na všechny akce, tedy s námi nebudou moci jít. Pokud byste posílali peníze během posledních dvou dnů, dejte mi prosím vědět na e-mail. Děkuji.

14. 2. – Planetárium:

Program Vesmírem kolem nás, odchod ze třídy v 8:00, návrat kolem 11:00. Cena 80 Kč, děti si nemusí brát učení, jen svačinu, pití, ŽK a průkazku na MHD. 

15. 2. – V rámci hudební výchovy třídní kolo Superstar. 

18. – 22. 2. – Jarní prázdniny

25. 2. – Exkurze do České televize

Program je zdarma. Budeme ČT poskytovat jmenný seznam dětí, v případě nesouhlasu prosím o zprávu, dítě na exkurzi nepůjde. Odchod v průběhu 1. vyučovací hodiny, návrat během 5. vyučovací hodiny. S sebou: svačinu, pití, průkazku na MHD, ŽK; skupina na ČJ1 také věci na dílnu psaní.

11. 3. – Toulcův dvůr

Program Cesta ke chlebu, cena 90 Kč. Odchod v 8:00 ze třídy, návrat během 5. vyučovací hodiny. S sebou svačinu, pití, průkazku na MHD, ŽK, skupina ČJ1 věci na dílnu psaní.

12. 3. – Školní Superstar 14:00; rodičovská kavárna 17:00

13. 3. –  Jeden svět.

Program v městské knihovně, 70 Kč. S sebou: svačinu, pití, průkazku na MHD, ŽK. Z učení ČJ. 

15. 3. – Dopravní hřiště (2. beseda)

Odchod v 8:00 ze třídy, návrat do 11:00. S sebou: svačinu, pití, průkazku na MHD, ŽK. Z učení ČJ, M.

18. 3. – Bruslení

20. 3.

Jarní jarmark od 16:00
Třídní schůzky od 17:00

25. 3. – od 8:55 preventivní program ve třídě.

2. + 3. 4. – Zápisy do prvních tříd. Konec vyučování v 11:40.

23. 5. – program ve škole Integrovaný záchranný systém

24. 5. – ředitelské volno (volby)

Pátek

Vážení rodiče,

dnes jsem po dětech poslala doplňovačky vyjmenovaných slov po B. Ve většině případů dopadly opravdu špatně, proto prosím o zběžné prohlédnutí a podpis, abych věděla, že jste viděli chyby. Doplňovačky poté pošlete po dětech zpět do školy. Při prohlížení uvidíte některá opravdu těžká slova. Jejich významy byly dětem vždy vysvětleny a u těch nejtěžších, které se nedají odvodit, byly napsány na tabuli (např. Bylany, ale i další). 

Vyjmenovaná slova jsou opravdu těžká, proto prosím děti za známky netrestejte, ale společně se pokuste tento problém zlepšit. V nabídce každého knihkupectví jsou sešitky, které stojí pár korun, ale jsou v nich doplňovačky se všemi vyjmenovanými slovy. Stále je třeba opakovat, že příbuznost poznáme podle slovního kořene a významu. Bohužel vyjmenovaná slova se děti nejlépe naučí pouze stálým opakováním, procvičováním, doplňováním a psaním. Je jasné, že toto učivo děti příliš bavit nebude, především proto, že na něj máme málo času a snažíme se ho cvičit dostatečně i ve škole. Podle většiny výsledků se ale bohužel ukázalo, že to nestačí. Klíčová je proto Vaše spolupráce.

Zároveň bych Vás ráda upozornila, že na víkend děti dostaly více úkolů. Je to z důvodu jejich nevhodného chování při hodinách a nespolupráce. Abych předešla případným nedorozuměním – děti měly několik varování, cvičení jsme v hodině nestihli a pro děti jsou podstatná. Některé děti dostaly také úkoly navíc za nevhodné chování – dnes byly opravdu jako z divokých vajec. 

V hudební výchově jsme se věnovali hudebním skladatelům. Napsali jsme si ke každému z nich pár informací a napsali jsme si malý pracovní list, který si příští pátek napíšeme jako testík. Velké listy si děti odnesly domů, aby se měly z čeho případně učit. V testu bude jednoduchá spojovačka a doplnění zajímavostí.

Děkuji a přeji pěkný víkend. 

Vyklizení šatních skříněk

Během jarních prázdnin budou v suterénu školy probíhat stavební práce. Proto je nezbytné, aby si žáci v pátek 15. února odnesli ze svých šatních skříněk všechny věci. Děkujeme za pochopení.

Týden do 8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 57

Pracovní sešit: s. 38

Písanka 1. díl: dokončený

Písanka 2. díl: s. 2

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2. díl: s. 8

PRVOUKA

Učebnice: s. 29

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 35

Pracovní sešit: 35