Násobení a dělení

Návodné pomůcky pro učení násobilky. Stále procvičujeme násobkové řady vzestupně i sestupně. Fixujeme spoje. Ukazujeme si  na prstech kolikrát už jsme dané číslo číslo řekli. Je to názorná pomůcka. Další možnosti ( děti vědí jak ) Ŕíkáme : 0 bum bum bum bum 6 bum bum 9… , místo bum bum  třeba tleskáme. Podstatu děti chápou, je třeba upevňovat i na slovních úlohách.  Pokud dělíme, hned zkusíme zkoušku na násobení.

Comments are closed.