probírané učivo 25.2. – 1.3.

ČJ – rýmy, malá tiskací abeceda,  přiřazování velkých a malých písmen “loto”, spojovačka, délka samohlásek ve slově (grafický záznam . /), čtení – doplňování slova v neúplné větě Deset trpaslíků, psací J,y, uč ČJ 2. díl s. 4 – 6, PÍS s. 27 – 28, 31

M – počítání: numerace do 20 – orientace na číselné ose – počítání od 0 do 20, řada čísel vzestupně, čtení a zápis dvojciferných čísel, porovnávání, rozklad na desítky a jednotky, geometrie: přímá čára – manipulace s pravítkem,uč M s. 27 – 29

PK – Lidské tělo: opakování, shrnutí učiva, koláže “Zdravý”, “Nemocný”, “Zraněný”, “Obézní”, uč PK s. 40

Comments are closed.