Akce v březnu

ŽK rodič podepisuje pravidelně  1x  týdně. Mnohé děti stále nemají všechny pomůcky. PROSÍM, DOPLŇTE. 

27. 2. se ruší divadlo – v divadle Korunní byla havárie, zaplavily se kulisy. Nový termín zvěřejním. 

  4. 3.     návštěva dětí z MŠ – předškoláci   3. hod

ÚT       12.3. SuperStar školní pěvecká soutěž, od 14 hod, pro zájemce 

             od 17 hod Rodičovská kavárna  ve sborovně

15. 3.  návštěva dětí z MŠ – předškoláci 3. hod

ST  20.3.  Den otevřených dveří, ale naše třída jde dopoledne do Toulcova dvora na program  Co dokáže voda 80 Kč ze ŠOP

                   od 16 hod Jarmark, od  17 hod třídní schůzky

21. 3.   Masopustní veselí  ve třídě – děti mohou přijít v jednoduché  masce  – námětově vhodné, veselé písně, básničky

25. 3.     preventivní program 1. hod  “Vztahy k ostatním”   ( zdarma) 

 

 

Comments are closed.