Učební plán 25. 2. – 1. 3.

Český jazyk 

Opakování probraného učiva : spodoba souhlásek na konci a uprostřed slov

Slovní druhy – podstatná jména (1) , slovesa (5) ,  patří také slova být – je,byl, jsou,  mít – mám , máme, 

předložky (7)- určit je ve větě.   Spojky – a i ani , nebo, ale, když..   Prac. sešit str.  16 – 22   a 23 – 26 

Psaní vlastních jmen  (jména, města, řeky, hory, státy… )  psaní adresy 

Popis osoby 

Každý pátek – dílna čtení – děti si nosí rozečtenou knihu  ( připomínám –  ne encyklopedie, ani čtení o hokeji) 

          Matematika 

Procvičování násobilky, slovní úlohy s využitím násobilky, pamětně násobkové řady, dělení 2, 3, 4 , 5 a 10

Prac. sešit str. 12 – 16, 17.   měříme, vážíme – jednotky míry, hmotnosti,objemu, času,  slovní úlohy  

dělení na části – polovina ( dělíme dvěma), třetina, čtvrtina, pětina – praktická cvičení

           Prvouka 

 Jaro- znaky jara, příroda se  mění, zvířata a rostliny na jaře 

 Vyjmenovat měsíce, zařadit do ročních dob, charakteristika, znalost hodin, celá, půl čtvrt, tři čtvrtě, jednotky času , digitální čas 

 učebnice str. 40 – 45

Comments are closed.