Učivo pro nepřítomné žáky

 Ve čtvrtek a v pátek  mnozí žáci reprezentují naši školu ve fotbal. a hokej. turnaji , je nás tedy ve třídě méně a přeposílám chybějícím žákům i těm, co jsou nemocní, co by si mohli sami dokončit. 
 V Čj  jsem začali psaní vlastních jmen PS str. 30, dále str. 24, 19, 17-  kdo nemá.  
 V MA jsme hodně poskočili: Máme str.  13, 15, 16/ cv 3,  str. 17, 18 / cv 2, 3, 4, str 19/ cv 3 a 4, str. 22/ cv 2, 3, 4, str. 23/ cv 2, 4,   tam musíme přidat na tempu. 
 Postupně si děti doplňují, čemu rozumí. Procvičujeme násobilku 6. 
Procvičovali jsme násobilku v počítačové učebně. www.rysava.websnadno.cz – ČJ 2 – slovní druhy, vlastní jména a pod. 
Dokončujeme písanku č. 2, naučili jsme se psací x X. 
 Připomínám: Žáci, kteří neplavou, musí mít pantofle s sebou na bazén. 
Všechny děti ještě nemají v šatně cvičební úbor na ven – tepláky a mikinu. 4 hod. ve čt. podle počasí již       chodíme na hřiště. 

Comments are closed.