Archiv Březen, 2019

cvičení v matematice – do PÁ 5.4.

Při kontrole učebnice matematiky mě nemile překvapilo, kolik dětí nemá dokončená cvičení, když chybí ve škole nebo si zapomněli učebnici. Prosím projděte od začátku celou knihu do s. 41 a do pátku 5. dubna dokončete označená zakroužkovaná cvičení. Můžete je využít pro každodenní domácí procvičování.

dopravní hřiště – PÁ 5.4.

V pátek 5. dubna nebude vyučování. Děti pojedou na dopravní hřiště, byli jsme tam na pohádce “Kouzelný semafor”. Program je zdarma. Děti doprovodí pan vychovatel Saidl, koordinátor dopravní výchovy. Já jsem na konferenci na univerzitě.

S sebou budou mít batůžek, v něm pláštěnku, penál, svačinu a pití, průkazku na mhd. Kdo chce, může si vzít vlastní cyklistickou helmu. Ostatní si ji půjčí tam. Na dopravním hřišti budou jezdit na kole nebo koloběžce, na místě jim je zapůjčí.

Sraz bude ve třídě, návrat do 11.40h. V případě nepříznivého počasí (silného deště) se nepojede (proto ten penál).

zkráceno vyučování – ÚT 2. a ST 3.4.

V úterý 2. dubna a ve středu 3. dubna bude vyučování do 11.40h ( z důvodu konání zápisu). V úterý tedy nebude AJ a ve středu se neuskuteční Maxík.

probírané učivo 1.4. – 5.4.

Český jazyk – čtení Otázky a odpovědi – říkanky a básničky, hádanky, slovní hrátky,  Roční období – neúplné věty, uč ČJ s. 20 – 23,  25; psací PR, vV, opis a přepis vět ( diakritika nad písmeny, interpunkce na konci vět, na začátku velké písmeno, jméno s velkým písmenem) PÍS s. 15 – 20

Matematika- rozdíl dvou čísel – o kolik se liší? které je větší, které menší a o kolik?, slovní úlohy – znázornění, výpočet, odpověď, matematické hádanky, stavby z krychlí uč M s. 42 – 46

Prvouka – jarní kytičky – stavba těla květiny, ovocné stromy- stavba těla stromu, život včel, uč PK s. 55 – 59

písanka

V písance postupujeme po jednotlivých stránkách, došli jsme ke stránce 13.

Prosím, aby si děti, které píší velice pomalu ve škole nebo ty, které chyběly, dopsaly, co jim chybí. Je nutné, aby se správně naučily a procvičily si tvary probíraných písmen.

Maxík

Od středy 27. března znovu pokračuje grafomotorický kurz Maxík.

trénujeme školní tanec – PO 25.3.

Občas si prvňáčci s deváťáky připomenou správné variace rukou a nohou ve školním tanci, abychom si na konci školního roku netrhli ostudu, ale tanec na písničku “Pátá”  se nám povedl.

plán akcí na DUBEN

PO 1.4. Aprílový den

PÁ 5.4. dopravní hřiště Muzeum Policie Praha, zdarma, děti doprovodí p. vych. Saidl (suplování)

ST 10.4. Den otevřených dveří

ČT 11. 4. Tonda Obal na cestách, 3.vyuč.hod., ve škole zdarma

ČT 18.4. velikonoční prázdniny

ST 24.4. “Lesní království” Toulcův dvůr, 90,-Kč ze ŠOP

ČT 25.4. suplování

sběr papíru letos NEPROBĚHNE

 

bruslení – ÚT 26.3.

V úterý 26. března nás čeká poslední lekce bruslení v tomto školním roce (půjdeme zase až v září). Vše jako obvykle. Po skončení bude výuka MA a PČ.

Uvítáme pomocníky!

Letošní sezónu jsme uzavřeli různými druhy překážkových drah a slalomů, jezdili jsme ve dvojici, cvičili vlnky, “buřtíky”, zatáčky, otočky a hlavně vyhýbání. Brusle už můžeme dát spát!

masopust

Masopustní úterý oslavili také žáci 2.A s paní učitelkou a paní asistentkou. Nacvičili krátké pásmo plné písniček, tanečků a žertovných básniček. Na jejich vystoupení nás dnes 4. hodinu pozvali. Dokonce nám “paňmámy” nabídly koblížky.