Plán učiva 4. – 8. 3.

Český jazyk :

Popis osoby – najít si obrázek osoby ( zajímavé oblečení, brýle, klobouk, vlasy  aj) , vystřihnout a nalepit na papír

Slovní druhy – slovesa učebnice str. 80 – 81, prac. sešit str. 26 – 27

Procvičování – vlastní jména, místní jména , str. 84 – 85

Každý pátek: čtenářská dílna, recitační přehlídka

Matematika : pamětně  – násobilka  2, 3, 4, 5 a 6 , dělení

                         Prac. učebníce  str. 49 – 53, opakování na str. 20 – 27 – individuálně

procvičování : www. matika.in,   www.rysava.websnadno.cz

Prvouka :  Jarní květiny, stromy, keře,  ptáci na jaře

VV a PČ  přinést 10 ks čtvrtek A 4.  Výrobky na jarmark

 

Comments are closed.