probírané učivo – 11. – 15.3.

M – sčítání a odčítání desítek a jednotek do 20 ( 10 + 4, 6 + 10, 18 – 8, 12 – 10), tvoření příkladů (ze tří čísel vytvoř dva příklady na + a dva na -), počítání s číselnou osou, počítadlem M s. 31 – 35;  stavby z krychlí a jejich plán

ČJ – psaní: psací D, spojování písmen do slov, doplňování diakritiky, kontrola, oprava chyby, přepis vět – velké písmeno na začátku, doplňování interpunkce, PÍS s. 4 – 6; čtení příběhů a veršů V sadu a na zahradě,  uč. ČJ s. 12 – 14

PK – Povolání – mužské x ženské profese, zaměstnání rodičů, čím bych chtěl/a být? PK s. 41 – 42

Comments are closed.