Plán učiva 11. -15. 3

Český jazyk

Vlastní jména, místní jména – hor, řek, států, světadílů..  Psaní adresy

Opakování učiva – psaní slov s   dě tě ně bě pě vě mě , opakování učiva – spodoba hlásek na konci a uprostřed slova 

Psaní slov s předložkami 

Popis osoby- dokončit ,  pohádková postavy, popis věci – hračky – příprava 

Čtenářské křeslo- Březen – měsíc knihy 

Matematika 

Vytváření slovních úloh na násobení a dělení 

prac. učebnice  str. 30-36  a opakování str. 55 a 56

Prvouka

STROMY, KEŘE, BYLINY – stavba rostlin, poznávání jarních květin, ptáci na jaře 

Uč. str. 46 – 51 

 

Comments are closed.